Hjelpekorps i Bergen kommune

Hjelpekorps i Bergen

Hjelpekorpsene er en viktig del av redningstjenesten, og blir utkalt av politiet når noen blir meldt savnet, har gått seg vill eller ved større ulykker og naturkatastrofer.

Hjelpekorpsene er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner.

Dette er hjelpekorpsene i Bergen kommune: