Skredgruppen Hordaland

Skredgruppen

Skredgruppen i Hordaland består av frivillige fra de ulike hjelpekorpsene, og har medlemmer med mange års erfaring fra vintertjeneste.

Skredgruppen i Hordaland består av frivillige medlemmer fra de ulike hjelpekorpsene i Hordaland. Alle i gruppen er aktive hjelpekorpsmedlemmer med mange års erfaring fra vintertjeneste,  og har gjennomført enten Fagkurs skred eller Redning Skred.

Skredgruppen har trening, øvelser og samlinger hele året men med hovedvekt på høst og vinteren.

Skredgruppen har ansvar for Skredsøkerbanene i Myrkdalen, Røldal og Eikedalen som Hordaland Røde Kors eier og samarbeider godt med skianleggene der.

Skredgruppen holder og kurs og gir opplæring til eksterne som f.eks foreninger, bedrifter eller offentlige etater.

God kunnskap og forebyggende arbeid vil alltid redde flest og koste minst.

Hordaland Røde Kors Skredgruppe

Kontakt

Fredrik Fossedal
Leder for Hordaland skredgruppe
958 39 301 | f.fossedal@gmail.com

Skredgruppe logo