Røde Kors Sosial Resept

Røde Kors Sosial Resept knytter mennesker til nye fellesskap.

Ensomhet har negative konsekvenser for menneskers helse og stadig flere opplever ensomhet. Røde Kors har over 70 år med erfaring i ensomhetsbekjempelse og vi jobber nå med å utforske fremtidens metoder for å hjelpe mennesker som trenger fellesskap. 

Røde Kors Koblingspunkt har som mål å forebygge og lindre uønsket ensomhet og isolasjon gjennom planlagt aktivitet i deltagerens nærområde.

Hva er Sosial Resept? En person som opplever ensomhet kan gjennom sin fastlege få Sosial Resept til Røde Kors. Målet med henvisningen er å hjelpe personen til å komme i kontakt med nye felleskap, for å forebygge eller lindre ensomhet og de negative konsekvensene av det. Personen vil få skreddersydd oppfølging og tilbud om hjelp av personer i Røde Kors med spesiell kompetanse innenfor ensomhetsbekjempelse.

Hvordan få Sosial Resept? Hordaland Røde Kors piloterer Sosial Resept med noen få utvalgte institusjoner og legesentre i bergensregionen. For å ta del i prøveordningen er deltakere avhengige av å ha fastlege hos disse legesentrene. Informasjon om ordningen vil komme fra legen i forbindelse med legetimer.

Hordaland Røde Kors samarbeider med Høgskulen på Vestlandet og ensomhetsforsker Roger Ekeberg Henriksen om prøveordningen.

Kontakt:

Roger Ekeberg Henriksen, førsteamanuensis HVL: roger.ekeberg.henriksen@hvl.no

Marlen Suzann Wollf, prosjektkoordinator Røde Kors Koblingspunkt Laksevåg: marlen.suzann.wollf@redcross.no

David Yttervik Seetiangtham, prosjektleder Ensomhetsprosjektet: david.see@redcross.no

Er du en lege med avtale om Sosial Resept? Klikk her for å henvise.