Samling menensker i stor sal i forbindelse med årsmøtet til hordaland røde kors, alle ser opp på skjerm

Årsmøte 2017

10-12. mars er det årsmøte på Clarion Hotel Bergen Airport. Fristen for å melde seg på er 10. februar.

Alle skal ha fått innkalling til årsmøtet på e-post, men man finner også dokumentene på Korsveien

Her kan ein melde seg på årsmøtet (bindande påmelding.)

Innkalling årsmøte Røde Kors Ungdom

Innkalling årsmøte Røde Kors Omsorg

Distriktsstyret i Hordaland Røde Kors innkaller til distriktsårsmøte iHordaland Røde Kors

Lørdag 11. mars 2017 kl 1330-1730, på Clarion Bergen Airport Hotel (ved flyplassen) og inviterer til årsmøtehelg samme sted i tiden 10-12 mars 2017.

Rammeprogram

Fredag 10. mars:
Styret, d-rådene og andre har møter etter behov før/etter middag.
Det serveres middag mellom kl.19 og 21.

Lørdag 11. mars:
Hordaland Røde Kors distriktsråd for Hjelpekorps årsmøte            kl 0900-1230.
Hordaland Røde Kors distriktsråd for Omsorg årsmøte       kl 0900-1230.
Hordaland Røde Kors distriktsråd for Ungdom har årsmøte kl 0900-1230.
Distriktsstyrets lokalforeningssamling                                   kl 1000-1230.

Lunsj kl 1230-1325

Distriktsårsmøtet planlegges gjennomført lørdag klokken 1330 – 1730.

Lokalforeninger som har innsigelser mot dette, bes henvende seg skriftlig til styret innen 20. januar. Distriktsstyret vil foreslå at tiden på søndag kl 0900 – 1400 benyttes til ulike fellesforedrag/aktiviteter iht eget program.

Distriktsstyret inviterer til festmiddag klokken 19.30 lørdag kveld. Pent antrekk.

Søndag 12. mars:
Fellesforedrag/aktiviteter kl 0900 – 1400.

Lunsj kl 1400.

Avreise

Påmelding

Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding.

Frist for påmelding er 10. februar 2017.

Du melder deg på via denne linken  og fyller inn dine opplysninger. Du vil få en bekreftelse i nettleseren din om at du er påmeldt. Du får ikke en egen bekreftelse på epost.

HUSK at din lokalforeningsleder må ha godkjent at du melder deg på, FØR du registrerer deg. Påmeldinger over telefon, på tekstmelding eller e-post vil ikke bli godtatt.

Det skal fylles ut en registrering per deltager. Lokalforeningsleder er delegasjonsleder på årsmøtet og er den som koordinerer påmeldingen lokalt, ved å bekrefte deltagelse overfor de som kan melde seg på, og klargjør hvem som melder seg som delegat og hvem som melder seg som observatør.

På grunn av hotellkapasiteten er det viktig at vi tidlig vet hvor mange som kommer fra hver enkelt lokalforening. Dersom dere ikke vet nøyaktig hvem som kommer, melder dere uansett inn antall fra din lokalforening innen 10. februar på epost til thorbjorn.fosse@redcross.no, og så melder dere inn fullstendig deltagelse, via linken over, innen 23. februar 2017.  

Husk å være veldig nøyaktig når du registrerer deg, slik at vi registrerer hvordan du vil delta.

Årsmøtepapirene blir sendt ut i uke 7-2017.