I nær fremtid vil både mer tørke, kraftig nedbør og skred true bebodde strøk. – Det er grunn til å frykte store skader på grunn av naturkreftene, hvor også liv og helse kan være truet. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors.

Varsler nær dobling i antall dager med kraftig nedbør på Vestlandet

I nær fremtid vil både mer tørke, kraftig nedbør og skred true bebodde strøk. – Det er grunn til å frykte store skader på grunn av naturkreftene, hvor også liv og helse kan være truet.

Norsk Klimaservicesenter har på oppdrag fra Røde Kors laget en omfattende oversikt over hvordan klimaendringene vil påvirke ulike regioner i Norge fremover. Rapporten «Norges klima 2071-2100» viser at det er økende sannsynlighet for at Vestlandet får flere kraftige regnskyll med større intensitet. Forventet økning er på om lag 80 prosent i antall dager med kraftig nedbør. Snømengden vil minke, og kan bli en sjeldenhet i kyststrøk. Det forventes større flommer i de aller fleste vassdrag.

– Mer ekstremt og uforutsigbart vær har allerede fått konsekvenser for beredskapsarbeidet, sier distriktsleder i Hordaland Røde Kors, Bjørn Arild Fjeldsbø.

Hele rapporten «Norges Klima 2071-2100» kan leses og lastes ned her

– Sommerens dødelige og ødeleggende ras, og fjorårets tørke og voldsomme flommer har vist oss at både myndighetene, befolkningen og vi i de frivillige beredskapsorganisasjonene må forberede oss på mer krevende forhold. Det er grunn til å frykte store skader på grunn av naturkreftene, hvor også liv og helse kan være truet, mener Fjeldsbø.

Røde Kors ber alle kommuner om å sørge for å ha gode beredskapsplaner og å begynne det forebyggende arbeidet allerede nå.

– Det er vesentlig med gode samarbeidsavtaler mellom kommunene og frivillige beredskapsaktører. Klimaendringene må få en mer sentral plass i risiko- og sårbarhetsanalysene som kommunene skal gjennomføre i tråd med den kommunale beredskapsplikten. I tillegg bør alle i samfunnet følge beredskapsreglene - man kan ikke alltid forvente at andre kommer og hjelper når naturkreftene raser, sier Fjeldsbø. 

Flere og større regnflommer

Rapporten sier at overvann og regnflommer i tettbygde strøk har størst skadepotensial på infrastruktur. Kraftig nedbør i løpet av få minutter eller timer vil forekomme ikke bare på sommeren, men hele året. 

– Det blir flere og større regnflommer, og i tettbygde strøk vil kraftig nedbør føre til større overvannsproblematikk. Kraftigere regnvær kan også utløse flere jordskred, flomskred og sørpeskred, sier hydrolog Irene Brox Nilsen i NVE, som har vært med å utarbeide rapporten.           

Lokale klimaforhold har alltid påvirket hvor vi bosetter oss, og kommunene må ifølge Brox Nilsen ta hensyn til klimaendringer når de planlegger boligområder og infrastruktur.

– Arealer som ikke har vesentlig risiko for naturskader i dag, kan få det i fremtiden, sier forskeren.