Abdullah Khalifa (23) kom til Norge som flyktning i 2015. Nå hjelper han Røde Kors med å lage en mobilapp som skal gjøre ankomsten enklere for dem som kommer etter ham.

– Å finne informasjon var det vanskeligste med å komme til Norge

Abdullah Khalifa (23) kom til Norge som flyktning i 2015. Nå hjelper han Røde Kors med å lage en mobilapp som skal gjøre ankomsten enklere for dem som kommer etter ham.

Abdullah er student ved Universitetet i Bergen (UiB). Han begynte å studere i hjembyen Damaskus, men studiene ble avbrutt av flukten til Norge.

Abdullah er langt fra alene, faktisk har over halvparten av Syrias befolkning flyktet i løpet av 8 år med krig. Flukten på 18 dager var lang, og vel fremme i Norge ventet en ett og et halvt år lang prosess med å få oppholdstillatelse. Informasjonen var vanskelig å forstå for en enslig 20-åring. Abdullah kunne ønske at all relevant informasjon han trengte var samlet på ett sted, lett forklart og tilpasset mottakerne.

Resultatet er Refugee Buddy, en mobilapp med all informasjon man som flyktning i Norge trenger, og enda litt til. Refugee Buddy forteller deg hva du skal gjøre fra sekundet du ankommer Norge, og for Abdullah er appen fortsatt nyttig, selv etter at han har vært i Norge i 4 år.

Den uendelige informasjonsstrømmen

Appen ble først utviklet av Nederland Røde Kors, deretter har Abdullah, sammen med frivillige i Røde Kors, laget en norsk versjon.

– Vi tenkte «hva ønsker vi å få vite når vi flytter til et nytt land?». De ulike systemene, hva man trenger å få vite og hvilket behov flyktninger i Norge i dag har.

Abdullah har i snart ett og et halvt år jobbet med å ferdigstille appen, som nå er lagt ut for alle til å laste ned. I appen ligger informasjon fra NAV, UDI og andre relevante nettsteder og instanser, sortert og samlet. Appen kan brukes både på engelsk og arabisk, og er tilgjengelig for Android og Apple.

– Jeg kunne virkelig ønske at jeg hadde noe slikt da jeg kom til Norge. Å få informasjon om systemet og hvordan ting fungerer her ville vært veldig nyttig for meg å kunne finne på samme sted, i stedet for å lete gjennom mange forskjellige nettsider selv, sier Abdullah.

– Å finne informasjon var det vanskeligste med å komme til Norge, legger han til.

For Abdullah selv var bosettingen etter innvilget asyl det som var mest utfordrende informasjonsmessig. Refugee Buddy forklarer blant annet hvordan det praktiske rundt flyttingen foregår.

– Fortsatt ting jeg må sjekke

Refugee Buddy viser for eksempel også hvordan man kan få støtte fra Lånekassen eller hjelp fra NAV, og hvordan skolesystemet med barneskole, ungdomsskole og videregående er lagt opp.

En av tingene Abdullah har vært opptatt av under arbeidet med appen er at den skal kunne være behjelpelig så lenge det trengs etter ankomst til Norge.

 – For min del, som har vært i Norge en stund, er det fortsatt ting jeg må sjekke, spesielt Lånekassen nå for tiden, sier han og smiler.

Vanskelig å finne ressurser for norskopplæring

Informasjon om det norske helsesystemet er en viktig del av appen. Generell informasjon om kostnader og hvordan systemet fungerer er også forklart på en enkel måte.

I tillegg til ofte å være uten familie, kan kommunikasjonen på asylmottakene være vanskelig. I appen finner man lenker til ulike oversettelsessider. En av tingene Abdullah erfarte som krevende, var å finne ressurser han kunne bruke for å lære seg norsk.

– Jeg spiller fotball på et fotballag, der er mange av de andre spillerne norske. I begynnelsen snakket jeg bare engelsk med dem, men da jeg bestemte meg for å lære norsk, gikk det ikke lang tid før jeg praktiserte det greit, sier Abdullah.

Forvirrende familiegjenforening

Informasjonen og reglene om familiegjenforening er gjerne vanskelige å forstå seg på.

– Derfor er det kanskje ekstra mye informasjon om dette, og informasjonssidene om familiegjenforening er ekstra nyttige for dem det gjelder.

Appen tar for eksempel for seg viktige reguleringer og frister, og søknadsprosessen steg for steg. Informasjonen er lagt fram på en måte som kan gjøre det mye lettere for en familie å forstå, og forhåpentligvis gjør den prosessen med å gjenforenes litt enklere.

Refugee Buddy introduserer også brukeren for oppsporingstjenesten, et tilbud fra Røde Kors, hvor man kan få hjelp til å re-etablere kontakt mellom mennesker som har blitt separert under for eksempel flukt.

Et integreringsverktøy

Under About Norway kan brukeren lese om Norge. Her står det litt om Norges historie og norsk kultur. Og ikke minst nødnumrene, en kunnskap Abdullah allerede har fått erfare at kommer godt med å ha. En gang ble nemlig en beboer på asylmottaket til Abdullah veldig syk.

– Jeg ble spurt av vennen hans om jeg kunne ringe hjelp. I Syria er det slik at man ringer direkte til sykehuset, så jeg lette etter nummeret til sykehuset, forklarer Abdullah.

Felles for all informasjonen i appen er at den bidrar i en positiv form til bedre integrering. For Abdullah er jobb og utdanning det alle viktigste elementet i integreringen, men dersom man stadig blir forhindret i å delta i samfunnet grunnet informasjonskløfter, er det vanskelig å komme seg inn på arbeidsmarkedet eller begynne å studere.

Abdullah syns det er mange gode tiltak for integrering i Norge, og mener at man med litt hjelp fra for eksempel Refugee Buddy kan komme langt.

– Hvis man vil nok, får man til alt, sier han og smiler.

Slik laster du ned Refugee Buddy:

  • Klikk på PlayStore eller AppStore – avhengig av om du har Android eller iPhone
  • Søk etter «refugee buddy»
  • Klikk på søkeresultatet som vist på bildet, og klikk på enten «installer» eller skyen som kommer opp!