Teststasjon Laksevåg

Røde Kors trapper opp for å hjelpe Bergen Kommune i smittearbeidet

Frivillige fra Røde Kors hjelper fra og med i dag med på koronatest stasjonen på Laksevåg.

Røde Kors har fått ansvaret for vertskapsrollen for pasientforløpet.

- Vår jobb vil være å henvise pasientene til riktig plass i køen, i tillegg til å passe på at alle har det bra mens man venter på å bli testet. Dette gjelder både for de som kommer kjørende og gående, forteller Kristian Lundemo, administrativ leder i Hordaland Røde Kors.

I to uker har Røde Kors også hatt ansvaret for å kjøre mulig smittede pasienter til koronahotellet, legevakten eller andre steder Bergen Kommune ønsker transport til.

- Så langt har vi kjørt til mer enn 110 pasienter. Vi opplever at de som blir hentet setter stor pris på at det er Røde Kors som transporterer dem.

Røde Kors og Bergen Kommune har siden mai 2015 hatt en beredskapsavtale som trer i kraft under slike situasjoner.   

- Vi er takknemlig for det gode samarbeidet Bergen kommune har med Røde Kors og setter pris på at frivillige organisasjoner er med på krafttaket mot koronaviruset. Uten innsatsen for sivilsamfunnet ville vi ikke klart å arbeide på samme måte, forteller byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen, Beate Husa.

Vil bistå der det trengs

- Som støtteaktør for myndighetene er vi glade for at vi kan bistå der det trengs. Det er viktig at folk med symptomer får testet seg for Covid-19 så raskt som mulig, sier Lundemo. Han legger til at de frivillige i Røde Kors er opplært og trent for å stå i beredskap ved uventede hendelser eller kriser som dette.

I vår bidro en rekke Røde Kors foreninger over hele landet med ulike koronarelaterte aktiviteter. Totalt har mer enn 150 lokalforeninger i Røde Kors vært aktive i koronarelatert arbeid i sine nærmiljøer. De fleste aktivitetene ble startet på oppdrag fra, eller i samarbeid med, en offentlig innsats som legevakt, sykehus eller kommunen.

- Røde Kors er en viktig del av Norges beredskap, og bidrar gjerne med tiltak som hjelper myndighetene i innsatsen mot koronasmitte. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med Bergen Kommune påpeker Lundemo.