Digitalt årsmøte 2022

Digitalt Årsmøte 2022

Velkommen til digitalt Årsmøte, lørdag 12. mars!

Etter en samlet vurdering av alle forhold vedtok distriktsstyret på styremøtet mandag 7. februar, digital gjennomføring av årsmøtet og valgmøtene for distriktsrådene, lørdag 12. mars. Jubileumsmiddagen er også avlyst. Distriktsstyret baserer vedtaket på:

  • Det nasjonale bildet med forventet økt sykefravær og forventet økt anmodning om bistand fra Røde Kors, blant annet fra kommuner og helseforetak.
  • Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til lokale ledere 2. februar viser at basert på det vi vet nå så foretrekker 50% av de som svarte digitalt årsmøte.
  • Påmeldingen til årsmøtet har innen fristen 7. februar vært under halvparten av det som er normalt.
  • For å ivareta det demokratiske prinsippet om at det er distriktsstyrets rolle å først og fremst sørge for at så mange av de som har rett til å delta på årsmøtet får anledning til å delta.
  • For å ivareta beredskapsperspektivet om at Røde Kors må kunne stille opp når det kommer henvendelser fra kommuner eller andre aktører.

Presidenten kommer 

President Thor Inge Sveinsvoll kommer til Hordaland distriktskontor som representant fra Landsstyret.

President Thor Inge Sveinsvoll
President i Røde Kors: Thor Inge Sveinsvoll Foto: Steinar Figved

Påmelding til Årsmøtet 

 
Distriktsstyret har vedtatt å forlenge påmeldingsfristen til torsdag 3. mars klokken 12.00.

  • Dersom du allerede har meldt deg på trenger du ikke gjøre noe. Vi har det vi trenger for å kunne sende deg møtelenker til de møtene du skal delta på.
  • Dersom du på grunn av at årsmøtet nå gjennomføres digitalt ser at du får mulighet til å delta, bruk påmeldingslenken i innkallingen. Vi har tatt vekk muligheten for å velge overnatting og mat, men bortsett fra det er den lik. Å avklare påmeldingen din med lokalforeningsleder gjelder fortsatt.

Her er påmeldingslenken 

Rammeprogram for det digitale Årsmøtet 

Distriktsstyret vedtok rammeprogram for det digitale årsmøtet og valgmøtene, og det blir som følger:
               
Lørdag 12. mars
1000-1130           Valgmøte for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps
1000-1130           Valgmøte for Hordaland Røde Kors Omsorg (sakspapirer)
1000-1130           Valgmøte for Hordaland Røde Kors Ungdom
1000-1130           Lokalforeningssamling
1200-1600           Distriktsårsmøte

Årsmøtedokumentene finner du her