Stilleben: eksempler på hva man må ha i huset i beredskap Vis bildetekst
FOTO: Einar I. Ananiassen

Beredskapsuken 2022

Alle frivillige og medlemmer inviteres til å oppdatere sin beredskapskompetanse gjennom deltagelse på ulike kurs om beredskap. Beredskapsuken 2022 arrangeres 28. til og med 31. mars.

Mål 

Målet med Beredskapsuken 2022 er å gi alle frivillige i Røde Kors i Hordaland en god anledning til å øke/oppdatere sin kompetanse innen ulike beredskapstema på en rask, enkel og effektiv måte.

Derfor har vi samlet en rekke av grunnleggende kurs i en uke, på fire fortløpende kvelder og tre ulike starttidspunkt. Du kan selv velge hva du deltar på, og hvordan du øker / oppdaterer din kompetanse på beredskap. Til sammen består Beredskapsuken 2022 av 10 ulike kurs på Teams, hver på 55 minutter.

Kursene er gratis for alle. Du kan delta hjemmefra, eller avtale med andre frivillige å delta felles. Du bestemmer, dette er enkelt, praktisk og effektivt.

Kursmeny

 

DAG/  TID

1800-1855

1900-1955

2000-2055


Mandag 28. mars

Førstehjelp


Psykososial Førstehjelp


Grunnkurs
beredskap 1


Tirsdag 29. mars


Psykososial førstehjelp


Grunnkurs beredskap 1

Førstehjelp


Onsdag 30. mars


Grunnkurs beredskap 2


Grunnkurs beredskap 3


Egen-
beredskap


Torsdag 31. mars


Beredskap
for ledere 1


Beredskap
for ledere 2


Beredskap
for ledere 3


Førstehjelp:
Kurset er det samme kurset vi de siste 2 årene har tilbud alle nye frivillige i Røde Kors i Hordaland. Flott kurs for alle nye, og alle som vil oppdatere seg på livreddende førstehjelp.

Psykososial førstehjelp:
Kurset er det samme kurset vi de siste 2 årene har tilbudt alle nye frivillige i Røde Kors i Hordaland. Flott kurs for alle nye, og alle som vil oppdatere seg på dette viktige tema.

Grunnkurs beredskap 1+2+3:
Kurset gir deg en god og grunnleggende forståelse av alt som er viktig å vite om beredskap for frivillige i Røde Kors, beredskapsarbeidet generelt i Norge, Røde Kors in rolle, din rolle.

Egenberedskap:
Er man forberedt på å ta vare på seg selv og sine, for en periode, i en beredskapssituasjon, blir situasjonen mindre krevende enn den ellers ville vært. Her lærer du om alt som er viktig innen egenberedskap.

Beredskap for ledere 1+2+3:
Kurset gir deg god og grunnleggende forståelse for alt som er viktig å vite, og å kunne, for å mestre en lederrolle i Røde Kors innsats i en beredskapssituasjon.

Ta så mange kurs du vil

Du kan melde deg på ett, mange eller alle kursene vi tilbyr under Beredskapsuken 2022. Vi kommer til å tilby disse kursene 1-2 ganger per år i tiden som kommer, så de kursene du evt ikke får tid til denne gangen, kan du melde deg på neste gang. Når du har tatt alle disse kursene digitalt, har du fått et godt grunnlag til å ta videregående kurs innen beredskap i Røde Kors, kurs vi ofte arrangerer som helgekurs på hotel eller dagseminarer på lørdager/søndager.

Pandemien, og de senere års beredskapssituasjoner utløst av klimaforhold eller skjørhet i samfunnsinfrastrukturen, bekrefter at beredskap blir en enda viktigere aktivitet for frivillige i Røde Kors i årene som kommer. Vi gjør en bedre jobb når vi har god kompetanse. Vi bidrar mer effektivt, og føler oss tryggere i rollen, når vi har deltatt på opplæring og øvelser.

Meld deg på kurs her: