Funn graves ut Vis bildetekst
Laget øver på å grave ut funn fra skred. Dette er tungt arbeid, så det rulleres på å graves ut i front og spa bort snø. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

Finsekurset 2022 i påskesol

Dagens meny på vakre Finse, inneholder både skreddag og aksjonslederkurs.

Det årlige Finsekurset har flere samtidige kursløp. Selve Finsekurset (ASOR) som varer i 9 dager, utdanner aksjonsledere. Kurset som utdanner lagledere i Søk og redning (LSOR) har kurs i 5 dager.

Lagledelse søk og redning (LSOR) dag 2

LSOR har sin andre dag på Finsekurset. På menyen i dag er det skreddag med ringøvelser. På dette kurset som utdanner lagledere til aksjoner, deltar det 20 frivillige fra hele landet og 4 veiledere. 

Jan Fredrik Grøndal Henriksen Geilo RK
Veileder Jan Fredrik Grøndal Henriksen fra Geilo Røde Kors (til venstre) viser frem en sender/mottager. Ca. 86% av alle som blir funnet i skred er på grunn av at man har med seg en slik sender, eller ved visuelt funn. Viktig utstyr å ha med seg på tur i utsatte områder. Veileder Rune Slettemark i Voss Røde Kors til høyre. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

Kursdeltagerne er delt inn i fire lag som rullerer på å øve på de ulike stadier av søk og redning i skred. 

Gjør seg klar til øving på funn med sender
Her får deltagerne i denne gruppen innføring i hvordan sender/mottager fungerer, før de skal søke i området. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

Aksjonslederkurs (ASOR) dag 6

Akjsonsledere er frivillige som leder hele mannskapet/lagene som deltar på søk, i sin organisasjon. Men det er ikke bare frivillige fra Røde Kors som deltar på aksjonslederkurs, forteller Erlend Håheim, seksjonsleder Hjelpekorps, i Hordaland Røde Kors. 

- På årets kurs er det 23 deltagere og 5 veiledere fra hele landet. Det som er spesielt med dette kurset er at Røde Kors også utdanner personell fra Politiet, Hovedredningssentralen og Sivilforsvaret, forteller Håheim. Årsaken er at de ikke har lignende aksjonslederkurs selv.   

Erlend Håheim
Erlend Håheim er kurskoordinator på Finsekurset, som sammen med en stab med til sammen 32 frivillige, tilrettelegger og organiserer Finsekurset. De frivillige fungerer også som veiledere, instruktører og fagpersoner. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

På sin femte kursdag, er det gruppearbeid med øvelse i hvordan planlegge en aksjon, "oppstartsøvelse lagoppgaver". Etter den teoretiske delen med presentasjoner av lagoppgavene, skal kursdeltagerne rullere på å sitte inne i "koordinering og oprasjonssentralen" (KO) og være ute på selve aksjonen.  

Presentasjon av plan for leiteaksjon Aksjonslederkurs
Et av lagene er klar til å presentere for de andre kursdeltagerne. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

 

Kursdeltagere aksjonslederkurs
Kursdeltagere er klare til å høre neste lag ut med sin presentasjon. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

 

På vei til praktisk del av kurset ASOR
Aksjonslederkurset på vei til praktisk del av kurset. Aksjon! Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors

 

Klargjøring og rigg 2
Kursdeltagerne gjør seg klar til praktisk del av kurs. Foto: Gry Olsen Tronvold/Røde Kors