Velkommen ved  President Thor Inge Sveinsvoll og landsraadsleder Pernille Lemming Vis bildetekst
Velkommen ved President Thor Inge Sveinsvoll og landsraadsleder Pernille Lemming

Rapport fra Omsorgssamlingen

Vi har fått en rapport fra Omsorgssamlingen 26.-28. august 2022 på Quality Airport Hotel på Gardermoen.

Distriktsrådet omsorgs Hordaland var representert ved leder Helene Margaretha Myhrdal, medlemmene Jeanette Mydland og Kjersti Gylløw. Ruth Larsen som er leder for omsorgsrådet i Bergen Røde Kors var også med på samlingen. En fin gjeng fra Hordaland på tur.

Fra venstre Helene Margaretha Myhrdal og Jeanette Mydland
Fra venstre Helene Margaretha Myhrdal og Jeanette Mydland

Det var satt opp mange spennende programposter, og det var blant annet en presentasjon av et verktøy som heter Sosial puls. Dette er et dokument som peker på de 10 mest sårbare gruppene i samfunnet vårt i dag; som har store og til dels overlappende behov.

Dette dokumentet anbefaler vi alle på omsorgsfeltet og alle ellers i Røde Kors om å gjøre seg kjent med. Sårbare grupper blir jo også Hjelpekorpset i høyeste grad konfrontert med. Det viser tilbake til det som også ble sagt under konferansen «Vi er ett Røde kors».

Dokumentet er tilgjengelig på www.korsveien.no

Representanter fra Hordaland til omsorgssamlingen
Fra venstre Ruth Larsen leder omsorgsrådet Bergen Røde kors, Jeanette Mydland medlem d-rådet omsorg, stående høyre side leder d-rådet omsorg Helene Margaretha Myhrdal og medlem d-rådet omsorg Kjersti Gylløw

Det var ellers søkelys på migrasjon og humanitære behov nå – dette er gjort en formidabel innsats nasjonalt på mottak og for de som er bosatt i kommuner rundt omkring i Norge. Det sentrale budskapet er at Røde kors er til stede for alle flyktninger, uavhengig av deres religion, etnisitet og nasjonalitet.

Røde kors omsorg og Røde kors som helhet er viktig i vår nasjonale beredskap.

Vi så ellers også på hvordan fremtidens besøkstjeneste kan se ut, samfunnet er i endring og vi må se på hvilke løsninger som finnes for å håndtere ensomhet og isolasjon i årene som kommer.

Vi har vært gjennom en pandemi som har gjort situasjonen utfordrende for mange, og også endret ensomhetsbilde noe.

Vi hadde også en skikkelig gjennomgang med førstehjelp, for en ting er klart. Førstehjelp er det behov for privat og i Røde kors-sammenheng. Det røde korset vi bærer på oss forplikter!

Ellers opplevde vi å ta med oss viktige refleksjoner hjem og for undertegnede endringer i det arbeidet som blir gjort lokalt. Det er flere programposter som ikke er nevnt her, men alt satt i gang viktige tankeprosesser hos oss i d-rådet. Det foregår utmerket arbeid i Røde Kors - Norge rundt, og mye er innovativt og spennende. Vi takker arrangørene for en fin samling.

For d-rådet omsorg Hordaland
Kjersti Gylløw