Innkalling til årsmøte 2020

Lokalstyret i Sund Røde Kors har gleda av å innkalle til årsmøte i Sund Røde Kors, søndag 21 februar 2021, kl. 18.00.

På grunn av Covid-19 situasjonen og usikkerheitene knytt til dette, legger vi opp til at årsmøtet vert gjennomført digitalt via Teams. Dette legger nokre begrensingar på korleis me kan gjennomføre møtet, og møtet vil derfor berre behandle ordinære årsmøtesaker. 

 

Saksliste for årsmøtet: 

 

  1. Opning 

  2. Konstituering 

  3. Årsmelding, budsjett og rekneskap 2020  

  4. Handlingsplan og budsjett for 2021  

  5. Val 

  6. Innkomne forslag

 

 

Frist for innsending av forslag til årsmøtet 

 

Saker som ønskes behandla på årsmøtet må sendast til følgjande epost adressesund@rodekors.org innan 01 februar 2021. 

 

Alle saksdokumenta vil bli tilsendt påmeldte medlemmer. I tillegg vil disse bli lagt ut på heimesiden og Facebook siden vår. 

 

Påmelding til årsmøtet 

 

Medlemmer som har betalt kontingent i 2020 kan delta på årsmøtet.  

 

Du melder deg på årsmøtet ved å sende e-post frå den e-post adressa du skal bruke til møtet til: sund@rodekors.org. Frist for påmelding til årsmøtet er søndag 14 februar 2021. Vi har dessverre ikkje moglegheit til å registrert deltakarar til årsmøtet etter denne dato. 

 

For at vi skal kunne gjennomføre møtet med eventuelle avstemmingar på rett måte MÅ påmeldinga innehalde følgandenamn, mobil og e-post  

 

 

Kausland 17. januar 2021 

 

Sjur Krog