Om Sund Røde Kors

Sund Røde Kors er til for de som trenger det mest, og en støttespiller for Sund Kommune.

Etter krigen, som jo råket Telavåg hardt, ville nettopp Telavågfolket starte et Røde Kors. Telavåg Røde Kors ble stiftet i 1956, og ergo feiret vi 60 års jubileum i 2016. 10 år seinere, 1966, ble Indre Sund Røde Kors stiftet. 10 år etter at Indre Sund Røde Kors ble stiftet, 1976, ble Besøkstjenesten en realitet.
Flerkultur kom til i 2015 og Beredskapsvakt starta opp planlegging av ordninga  i 2018. I 2023 har vi endelig fått startet opp Bark! En stor gruppe er i gang på Spildepollen Skule.