Om Sund Røde Kors

Sund Røde Kors er til for de som trenger det mest, og en støttespiller for Sund Kommune.

Etter krigen, som jo råket Telavåg hardt, ville nettopp Telavågfolket starte et Røde Kors. Telavåg Røde Kors ble stiftet i 1956, og ergo kan vi feirte 60 års jubileum i 2016. 10 år seinere, 1966, ble Indre Sund Røde Kors stiftet. 10 år etter at Indre Sund Røde Kors ble stiftet, 1976, ble Besøkstjenesten en realitet.
Flerkultur kom til i 2012 og Beredskapsvakt starta opp planlegging av ordninga  i 2018 og er opprativ hausen 2019.