Styre i Sund Røde Kors

Her er oversikt over dei som er i styre til Sund Røde Kors. Det er også oversikt over aktivitetsansvarlig.

 

Område Namn Telefon e-post
Leiar Sjur Krog 91666077 sund@rodekors.org
Nestleiar Jeanette Mydland 41577809  
Styremedlem Ismail Alhamadi 40631340  
Styremedlem Malvin Berge 90720906  
Styremedlem Maritha Søyland 47915798  
Varamedlem Anne-Mari Kleppe    
Varamedlem Unni Øvretveit    
       
Besøksteneste Torgunn Sælensminde 47308082  
Flerkultur Sølvi Anette Eltvik 91132196 sundrk.flerkultur@gmail.com
Beredskapsvakt Fredrik Mortensen 93409141