Styre i Sund Røde Kors

Her er oversikt over dei som er i styre til Sund Røde Kors. Det er også oversikt over aktivitetsansvarlig.

 

Område Namn Telefon e-post
Leiar Sjur Krog 91666077 sund@rodekors.org
Nestleiar Jeanette Mydland 41577809  
Styremedlem Eltigani Mohamed 46714982  
Styremedlem Malvin Berge 90720906  
Styremedlem Maritha Søyland 47915798  
Varamedlem Karly Sangolt    
Varamedlem Unni Øvretveit    
       
Besøksteneste Torgunn Sælensminde 47308082  
Flerkultur Sølvi Anette Eltvik 91132196 sundrk.flerkultur@gmail.com
Beredskapsvakt Fredrik Mortensen 93409141