Tysnes Røde Kors

Vi har et aktivt hjelpekorps med aktiviteter spesielt knytta opp mot sjø- og strandredning.

Adresse
Gjerstad, 5680 TYSNES
Telefon
94568052
E-post
korpsleder@tysnesrkh.no
Leder
Halvor K. Roer Jensen

Velkommen!