Ulvik Røde Kors

Vi har aktivitet innen Hjelpekorps.

Adresse
Boks 84, 5731 ULVIK
Telefon
934 43 391
E-post
ulvikrkh@gmail.com

Kontakt oss

Adminstrativ leder, Arild Utne
arild.utne@live.no | 971 21 156

Operativ leder Tor Schei Hellesnes (tor.schei.hellesnes@gmail.com | 920 82 487)

Besøk oss gjerne på Facebook.