Om Aalesund Røde Kors

Aalesund Røde Kors ble stiftet 31.12.1926 og har siden jobbet for å avdekke, hindre og lindre humanitær nød i Ålesund. Vi har over 200 frivillige som er til stede for de som trenger det.

Aalesund Røde Kors er en lokalforening i Norges Røde Kors. Vi er en liten del av verdens største humanitære organisasjon. Vårt arbeid springer ut av et ønske om å gjøre en medmenneskelig innsats. Vårt arbeid springer ut av et ønske om å gjøre en medmenneskelig innsats.

Aalesund Røde Kors har over 15 forskjellige humanitære aktiviteter. Vi jobber aktivt med rekruttering av frivillige og samarbeidspartnere. All humanitær aktivitet utføres på frivillig basis.

Ledet av frivillige

Aalesund Røde Kors representerer Norges Røde Kors innenfor Ålesund Kommune, hvor vi skal arbeide for organisasjonens formål. Lokalforeningen er ledet av frivillige Røde Kors-medlemmer. 

Årsmøtet og Lokalforeningsstyret er de høyeste beslutningsorganene i Aalesund Røde Kors. Lokalforeningsstyret velges av årsmøtet, hvor avdelinger og medlemmer er representert. Foreningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors sitt formål, og er alene ansvarlig for de forpliktelser de påtar seg.

Gjennom mange humanitære aktiviteter utgjør vi en forskjell i Ålesund. Ved å samarbeide med Aalesund Røde Kors kan din bedrift være med på å gjøre Ålesund til en varmere by.
Ønsker dere å ta med en gjeng på fjellet? Vi kan tilby et rimelig alternativ for større grupper. Ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon.
Aalesund Røde Kors Hjelpekorps tilbyr ulike tenester til både privatpersoner og bedrifter. Hjelpekorpset er basert på frivillighet, så inntekter er viktige for vårt driftsgrunnlag.