Informasjon til nye frivillige i Aalesund Røde Kors

Vi har alltid behov for frivillige i Aalesund Røde Kors og du kan engasjere deg mange ulike aktiviteter.

Hvordan blir jeg frivillig? 

Det første du må gjøre for å bli frivillig i Røde Kors er å fylle ut det elektroniske registreringsskjemaet om å bli frivillig. Vi vil da ta kontakt med deg på mail og invitere deg til førstkommende informasjonsmøte.

Informasjonsmøter om Aalesund Røde Kors

På informasjonsmøtene vil det være generell informasjon om Aalesund Røde Kors. Vi ser også kort på hvordan organisasjonen er bygget opp, og gir mer spesifikk informasjon om de forskjellige aktivitetene vi har. Vi orienterer også om hvilke krav vi stiller til kursing og kompetanse. Her kan du også stille de spørsmål du måtte ha.

Dato for neste informasjonsmøte finner du på vår facebookside.

Etter du har valgt aktivitet vil du få mer informasjon om veien videre.

Opplæring for nye frivillige

Når du har deltatt på et infomøte eller vært i kontakt med en ansatt/ frivillig om oppstart så er det tid å gå kurs. Alle frivillige i Aalesund Røde Kors skal ha de tre obligatoriske kursene: Introduksjon til Røde Kors, Psykososial Førstehjelp og Grunnleggende Førstehjelp. Det er ditt ansvar å melde deg på kursene.
Kursene holdes på Røde Kors Huset i sentrum, eller på Distriktskontoret til Møre og Romsdal Røde Kors ved Moa.

1 Introduksjon til Røde Kors

Kunnskap om Røde Kors' historie, prinsipper og arbeid nasjonalt og internasjonalt, hva det vil si å være frivillig i Aalesund og å være en Røde Korser.
Kan tas på nett når som helst. Logg deg inn her!

2 Psykososial Førstehjelp

Gir innsikt i og formidler kunnskap som bidrar til at deltakerne blir i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Gjennom oppgaver og øvelser får deltakerne også trene på hvordan slik støtte best kan gis.

3 Førstehjelpskurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne grunnleggende førstehjelp ved de vanligste sykdoms- og skadetilfeller.

NB! Frivillige som skal begynne i Hjelpekorpset trenger ikke dette kurset da innholdet dekkes av andre, mer omfattende kurs.

Opplæring i aktiviteten

Innen 2-3 uker etter informasjonsmøtet vil du bli kontaktet av en frivillig aktivitetsleder i en av de aktivitetene du ønsket for en samtale. Her får du vite mer om hva aktiviteten går ut på, hva du kan forvente deg og hva Røde Kors forventer av deg. Aktivitetslederen vil sammen med deg legge en plan for hvordan du skal bli aktiv frivillig. 

De fleste aktivitetene har egne kurs for å forberede deg på rollen som frivillig. Hvilke kurs du trenger, og hvor ofte det holdes kurs, varierer fra aktivitet til aktivitet.

Besøksvennkurs
De som er helt klare for å bli besøksvenn kan melde seg rett på dette temakurset for å bli besøksvenn. Kontakt din aktivitetsleder/frivilligvert.

Velkommen som ny frivillig

Når du har gått gjennom disse stegene, nevnt over, så er du i gang!

Takk for at du valgte å bruke av din tid som frivillig i Røde Kors! Det setter vi stor pris på. Vi gleder oss til å treffe deg.

Har du noen spørsmål, kontakt lokalforeninga.
Mail: aalesund@rodekors.org