Molde Røde Kors

Molde Røde Kors driver: Omsorgsaktiviteter som Beredskapsarbeid, Besøkstjeneste, Visitortjeneste ved Hustad Fengsel, vitnestøtte, Barnehjelp, Leksehjelp og ulike aktiviteter for sosial inkludering.