Molde Røde Kors

Molde Røde Kors driver: Omsorgsaktiviteter som Beredskapsarbeid, Besøkstjeneste, Visitortjeneste ved Hustad Fengsel, vitnestøtte, Barnehjelp, Leksehjelp og ulike aktiviteter for sosial inkludering.

Molde Røde Kors driver:

  • Omsorgsaktiviteter som Beredskapsarbeid, Besøkstjeneste, Visitortjeneste ved Hustad Fengsel, vitnestøtte, Barnehjelp, Leksehjelp, Røde Kors Ungdom og ulike aktiviteter for sosial inkludering.
  • Molde Røde Kors Hjelpekorps utfører Søk og redningsoppdrag, sanitetstjeneste, kurs og øvelser i førstehjelp

Lokalstyret 2019

Valgt på årssmøtet 21.02.2019

Leder: Susanne Krohm Lode
Nestleder: Bente Flem
Medlem: Aina Myrvik
Medlem: Martin Grønsberg
Medlem: Evy Strømme
1 vara: Steinar Flusund
2 vara: Ranveig Furu
Representanter fra lokal-råd:
Leder Hjelpekorps: Bjarne Midtømme
Leder Røde Kors Ungdom: Kristoffer Nøsen Søvik                                                        

Regnskap: 
Revisor: 
Revisor:Gudmund Lode                                                               

Valgkomite 2019:

Valgt på årsmøte 21.02.2019

Leder: Kjellfred Nydahl
Medlem: Idar Eidem
Medlem: Randi Kjærstad
Medlem: Anders Vestad
Medlem: Jon Halsund