Kontakt Molde Røde Kors Hjelpekorps

Trenger du å kontakte hjelpekorpset i Molde finner du kontakt info her. Husk: Ring 1-1-3 dersom du trenger å øyeblikkelig hjelp ved skade eller sykdom og 1-1-2 ved søk.

Molde Røde Kors Hjelpekorps Lokaråd 2020 består av:

 

Korpsleder:
Bjarne Midttømme epost: bjarne.midttomme@rodekors.org
Tlf: 995 71 569

Operativ leder:
Ole Jan Tønnesen, ole.tonnesen@rodekors.org
Tlf: 920 29 592

Administrativ leder:
Kay Langhelle, kay.langhelle@rodekors.org
Tlf:916 41 108

Lokalrådsmedlem:
Eirik Hågan
Tlf: 959 99 451

Lokalrådsmedlem:
Karoline Huset

Lokalrådsmedlem:
Fredrik Spilde

Varamedlem: Karoline Nyløy
Varamedlem: Sussan Ulldotteli Hjortnes

 Hendvendelser angående sanitetsvakter:

E-post: aina.myrvik@rodekors.org 
Tlf: 92 68 33 01

Hendvendelser angående instruksjoner i førstehjelp: Kay Langhelle

kay.langhelle@rodekors.org
Tlf:916 41 108

Hjelpekorps: Mer informasjon