Kontakt Molde Røde Kors Hjelpekorps

Husk: Ring 1-1-3 dersom du trenger å øyeblikkelig hjelp ved skade eller sykdom og 1-1-2 ved søk.

Molde Røde Kors Hjelpekorps Lokalråd 2022 består av:

Korpsleder:
Bjarne Midttømme
bjarne.midttomme@rodekors.org
Tlf: 995 71 569

Operativ leder:
Fredrik Spilde
fredrik.spilde@rodekors.org
Tlf: 416 63 087

Administrativ leder:
Kay Langhelle
kay.langhelle@rodekors.org
Tlf: 916 41 108

Lokalrådsmedlemmer:
Eirik Hågan
Karoline Sæther Huset
Oda FrostadVike

Varamedlemmer:
Ole Jan Tønnesen
Gro Anita Vikhagen

Hendvendelser angående sanitetsvakter

Aina Myrvik
aina.myrvik@rodekors.org
Tlf: 926 83 301

Hendvendelser angående instruksjoner i førstehjelp

Bente Flem
bente.flem@redcross.no

Mer informasjon om Røde Kors Hjelpekorps aktiviteter