Korpsmøter

Hjelpekorpset har medlemsmøte torsdager kl 19.00. Der driver vi med bl.a øvelse, opplæring, vedlikehold av utstyr og har det kjekt sammen. Her får du også informasjon om aktuelle ting som foregår.

Se vår facebookside for mer info