Spjelkavik Røde Kors Hjelpekorps er en del av Norges største frivillige rednings- og beredskapsorganisasjon. Vi blir kalt ut av politiet når noen blir meldt savnet, og ved større ulykker og katastrofer. Ved behov rykker vi ut på kort varsel med personell, redningsutstyr og førstehjelpsmateriell for å lete etter savnede personer og hjelpe skadde til å komme seg raskest mulig til kyndig behandling. Våre søks- og redningsoppdrag kan like gjerne være i marka som på fjellet, i byen og i større bygninger.