Bli frivillig i hjelpekorpset

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon.

Muligheter og forventninger

For det første er det veldig hyggelig at du vurderer å bli frivillig i hjelpekorpset. Vi har alltid behov for flere engasjerte frivillige.

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser.

Det forventes at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeide du ønsker å utføre. Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte med utgangspunkt i egne forutsetninger i en krisesituasjon.

Bli en hjelpekorpser

Første steg på veien til å bli Hjelpekorpser er å bli aspirant.
Vår aspirantordning har løpende opptak. Kontakt oss i dag!

Som aspirant i Spjelkavik Røde Kors Hjelpekorps får du tilgang til alle våre korpskvelder. Du får tilbud om grunnopplæring som alle frivillige i Røde Kors må ha.

Grunnutdannelsen består nå av kursene:
- Introduksjon til Røde Kors
- Dette er Røde Kors Hjelpekorps
- Kvalifisert førstehjelp med DHLR
- Grunnkurs samband / Nødnett
- Grunnkurs søk og redning (GSOR / KSOR)

Når disse kursene er gjennomført har du også anledning til å bli med oss på sanitetsvakter.

Aldersgrensen for å bli med i hjelpekorpset er 17 år.
For å være aktiv hjelpekorpser må man være fylt 18 år og ha godkjent grunnutdanning.

Allerede hjelpekorpser?

Mange flytter til Ålesund som student eller av andre årsaker.
Vi ønsker å ta godt i mot godkjente hjelpekorpsere som ønsker å flytte over til oss permanent, eller for en periode.

Send oss en kort e-post med hvem du er og hvilket korps du ønsker overflytting fra, så ordner vi det praktiske.

Kontakt oss på spj.rodekors@gmail.com.

Velkommen!