Om Andøy Røde Kors

Andøy bruktbutikk Vis bildetekst
fra Venstre: Marit Pettersen /leder bruktbutikken Ruth Jacobsen, Ingebjørg Hansen og Rønnaug Jensen

Andøy Røde Kors ble stiftet i 1919, og har lang erfaring med å være tilstede i lokalsamfunnet.

Andøy Røde Kors - en aktiv aktør i over 100 år!

Andøy Røde Kors feiret sitt 100 årsjubileum i 2019. ARK ble stiftet av militærlege Dr. Christian F. Rossow, som virket på Andenes fra 1911 til 1924. I 1918 herjet Spanskesyken som verst i Andøy, og Rossow og hans kunstnerfrue Dagny tok da initiativ til en lokal sykestue. Den 10. Februar 1923 ble Andøy Røde Kors sykestue innviet, og denne ble drevet av Andøy Røde kors helt fram til kommunalt helsetun sto ferdig i 1982.

I løpet av disse vel hundre år har Andøy Røde kors variert i antall frivillige og antall aktiviteter, men i dag er det områdene omsorg og bruktbutikken som står sterkest.

ARK står som eier av Røde Kors huset i Daniel Hægstadsgate 13 på Andenes, og den 14. november 2020 åpnet vi en nyrenovert bruktbutikk samt nytt lagerbygg på 100 m2. Bruktbutikken er blitt svært godt mottatt både lokalt og i distriktet, og vi opplever at gjenbruk er en glede både for givere og kjøpere.

Innenfor omsorg driver ARK i dag med vaffelkvelder og handletralle i den kommunale omsorgsboligen på Andenes. Også noen i privat bolig får handlehjelp. Vi har også flere besøksvenner og i bruktbutikken har vi språk læring en dag i uka. Øvrige arrangement som hyggekvelder og pensjonistturer har vært vanskelig grunnet Korona. Dette gjelder også Ferie for Alle. Vi håper å ta disse opp igjen når pandemien tillater det.

Alle som jobber frivillig i ARK har stor glede av å være til hjelp for andre. Vårt mål for fremtiden er å få flere frivillige slik at den frivillige hjelpen kan økes.