Om Ballangen Røde Kors

Ballangen Røde Kors ønsker seg flere medlemmer og aktive frivillige!

Velkommen til oss!

Ballangen Røde Kors har aktiviteter innen omsorg og hjelpekorps. Vi er rundt 65 medlemmer og ønsker oss flere - både støttemedlemmer og aktive frivillige som vil engasjere seg i aktivitetene våre. I 2011 kjøpte Ballangen Røde Kors hus i Ballangen sentrum, dette blir brukt av alle Røde Kors-avdelingene. Huset leies også ut til lag og foreninger og er mye brukt i forbindelse med konfirmasjoner.