Plenumsbilde fra Bodø Røde Kors årsmøte 2024

Årsmøte 2024 gjennomført

Bodø Røde Kors sitt årsmøte for 2024 ble gjennomført 29. februar på Quality Ramsalt Hotel.

Årsmøtet startet med landsmøtefilmen, som viser det viktige arbeidet Røde Kors gjør i inn- og utland. Dette satte en perfekt ramme for å reflektere over 2023, som har vært et svært aktivt år, takket være våre dedikerte frivillige.

I 2023 har vi stått for et bredt spekter av aktiviteter som gjør en forskjell for Bodø by. Tallenes tale for året vi har lagt bak oss ble presentert for årsmøtedeltakerne. Handlingsplanen for 2024 var en av de viktigste sakene som ble stemt over av de 33 stemmeberettigede. Planen bygger på Hovedprogrammet for Røde Kors og sikrer at vi arbeider i samsvar med prinsippene våre om humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

Protokoll for møtet med resultatet av valgene til lokalforeningsstyret og lokalforeningsråd og revisjonsberetningen er lastet opp på nettsidene våre.

Nye representanter til styret og rådene ble klappet inn, og består nå av:
Erik-Andre Sølberg - leder
Lars Nedrevåg - nestleder
Håkon Renolen - styremedlem
Wigdis Korsvik - styremedlem
Nils Are Johnsplass - styremedlem
Kjellaug Ellingsen - varamedlem
Hege Stenhammer - varamedlem

Omsorg
Hanne Myrvang - leder
Tom Solli - nestleder
Martha Anna Løvberg - varamedlem

Hjelpekorpset
Henning Hansen - leder
Kristina Haugen Moe - nestleder

Ungdom
Leah Sofie Myhre, leder
Ytterlige medlemmer blir konstituert av styret frem til neste årsmøte

Takk for innsatsen - vi ser frem til et fortsatt aktivt 2024 sammen med våre medlemmer og frivillige!

20240229-Bodø-Røde-Kors-årsmøte-2024-plenum2-590x630px.jpg

20240229-Bodø-Røde-Kors-årsmøte-2024-registrering-590x360px.jpg

20240229-Bodø-Røde-Kors-årsmøte-2024-valg-590x360px.jpg

20240229-Bodø-Røde-Kors-årsmøte-mingle-2024-590x360px.jpg

20240229-Bodø-Røde-Kors-årsmøte-2024-styre-590x360px.jpg
Bildet viser styret i Bodø Røde Kors, fra venstre Nils Are Johnsplass, Tom Solli, Wigdis Korsvik, Erik Andre Sølberg, Kjellaug Ellingsen, Hanne Myrvang, Håkon Renolen, Lars Nedrevåg