Som beredskapsvakt i Røde Kors blir du del av en viktig ordning, hvor frivillige står klare til å hjelpe i ekstraordinære situasjoner.

Bli beredskapsvakt i Bodø Røde Kors!

Som beredskapsvakt i Røde Kors blir du del av en viktig ordning, hvor du sammen med andre frivillige er klar til å hjelpe med handlekraft og et varmt hjerte i tilfelle en ekstraordinær situasjon.

Har du lyst til å gjøre en forskjell når noe uforutsett skjer?

Vi i Bodø Røde Kors trenger flere frivillige beredskapsvakter som kan stille opp med handlekraft, klarsyn og et varmt hjerte i tilfelle en uforutsett hendelse oppstår.

Som beredskapsvakt i Røde Kors blir du del av en viktig ordning, hvor frivillige står klare til å hjelpe i ekstraordinære situasjoner. Vårt team jobber tett med offentlige myndigheter og nødetater, og din innsats gjør en stor forskjell.

Hva innebærer det å være beredskapsvakt?

På kort varsel kan du bli bedt om å assistere i oppdrag som transport og forpleining. Du velger selv å delta, men beredskapsvakter forventes å kunne bistå raskere og oftere enn andre frivillige i Røde Kors.

Krav for å bli beredskapsvakt

Alle frivillige i Røde Kors over 18 år kan være beredskapsvakt
Hvert år må du gi ditt samtykke til å stå på varslingslisten.
Anbefalt å gjennomføre grunnkurs i beredskap, samt Røde Kors startkurs (obligatorisk).
Som beredskapsvakt får du en hvit Røde Kors-vest, og du kan bli utkalt på kort varsel (du kan alltid takke nei).

Det er ikke nødvendig å være betalende medlem i Røde Kors.

Interessert eller har spørsmål?

Ta kontakt med Kjell Skjerve tlf. 91 15 42 55, e-post, kj-skjer@online.no eller
Maria Støver Knutsen tlf. 94 82 99 76, e-post maria.stover.knutsen@redcross.no

Meld deg som frivillig her:

 

La oss gjøre en forskjell sammen! 

202312-Maria-Støver-Knutsen-Bodø-Røde-Kors-portrett-420x525px
Maria Støver Knutsen
Seniorrådgiver omsorg, besøks- og visitortjenesten og vitnestøtte
Kontorsted
Bodø
E-post
maria.stover.knutsen@redcross.no
Mobil
94 82 99 76