Jenni Aas sammen med evakuerte utenfor EPS-et Vis bildetekst
Å etablere et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er en av oppgavene Bodø Røde Kors har i samarbeidsavtalen med Bodø kommune om beredskap. Å ta vare på evakuerte var en del av Øvelse Nord Samvirke som ble gjennomført 24. april. Jenni Aas (t.v.) er både medlem i hjelpekorpset og en av beredskapsvaktene som deltok på øvelsen hvor 36 evakuerte ble tatt vare på etter en tenkt ulykke på havet utenfor Bodø.

Varme hender og hjerter når alarmen går

Beredskapen i Bodø Røde Kors er aktivert til enhver tid. Det gjaldt også under Øvelse Nord Samvirke som ble gjennomført som en fullskala beredskapsøvelse med mange aktører i slutten av april.

To båter som hadde kollidert utenfor Bodø, var hendelsen som Bodø Røde Kors skulle øve på sammen med flere andre instanser. Nord universitet og aktører som politi, brannvesen, legevakt, sykehus, heimevern, kystvakt, kommune, fylkeskommune og frivillige organisasjoner som oss i Bodø Røde Kors deltok. Det var særlig samhandlingen mellom aktørene som det skulle øves på, koordinert av Hovedredningssentralen.

Å etablere et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er en del av samarbeidsavtalen om beredskap som Bodø Røde Kors har med Bodø kommune. Det krever at styret og ledelsen i Bodø Røde Kors, frivillige og ansatte er drillet på hva som skal skje, hvordan og når.

Det krever også at Bodø Røde Kors har beredskapsvakter som er klare til å bidra når alarmen går.

Til venstre beredskapsvakt Hans-Jakob Pedersen (t.v.) og sikkerhets- og beredskapsansvarlig i Bodø kommune, Anne Stemland Olsen.
Maria Støver Knutsen (t.h.) er ansatt som seniorrådgiver i Bodø Røde Kors, og en av hennes oppgaver er å legge til rette for den viktige jobben som beredskapsvaktene gjør. Til venstre beredskapsvakt Hans-Jakob Pedersen og sikkerhets- og beredskapsansvarlig i Bodø kommune, Anne Stemland Olsen.

 

I tospann med Hanne Myrvang, som er leder for omsorg og medlem i styret i Bodø Røde Kors, er Maria klar for å lede arbeidet med å opprette et evakuerte- og pårørendesenter når Bodø kommune ber om det. Maria begynte i jobben i Bodø Røde Kors sist høst, og Øvelse Nord Samvirke er hennes første beredskapsøvelse.

- Jeg er spent i forkant av øvelsen. Som utdannet sykepleier og mange år som flyvertinne, har jeg lang erfaring med å lese situasjoner og forstå hva som trengs. Det gjør at jeg er forberedt på å håndtere kriser, og har en viss idé om hva som møter oss på øvelsen i dag, smiler hun.

Alarmen går!

Når alarmtelefonen ringer hos aksjonsleder Øyvind Lauvdahl i hjelpekorpset denne formiddagen 24. april, setter det i gang en kjede av hendelser. Noe har skjedd og kommunen har behov for et evakuerte- og pårørendesenter.

Kjell Skjerve
Kjell Skjerve er leder for Ressursgruppe beredskap og bistår kriseledelsen i Bodø Røde Kors når alarmen går. Gjennom varslingssystemet CIM sender Kjell ut meldingene som samler styret og kaller inn beredskapsvaktene.

Når aksjonsleder Øyvind får varslet om en hendelse fra Bodø kommune, ringer han styreleder i Bodø Røde Kors for å samle styret. Leder for Ressursgruppe beredskap, Kjell Skjerve, blir tilkalt som støtte for kriseledelsen. Etter en kort rådslagning er han klar til å trykke “send” på meldingen som får beredskapsvakten til å møte opp på Røde Kors-huset på Alstad.

Det tar bare minutter før styret i Røde Kors er samlet og danner kriseledelse og en sentral i fjerde etasje i Røde Kors-gården. Kriseledelsens oppgave er å se det store bildet under øvelsen.

- Er styret beslutningsdyktig?

Styreleder er på jobbreise, og Lars Nedrevåg trer inn i styreleders sted.
Beredskapsplanen er printet ut og slått opp på bordet foran de ankomne styremedlemmene. Lars Nedrevåg konstaterer at det er mange nok fra styret til å etablere kriseledelse sammen med daglig leder Lars Henrik Lauritzen. Oppgaven er å opprette samband, sørge for å få og gi informasjon, og være liaison, som er et bindeledd mellom Bodø Røde Kors mot kommunens krisestab.

Kriseledelse under Øvelse Nord
Et beslutningsdyktig styre er samlet i fjerde etasje i Røde Kors-gården. Nestleder i styret, Lars Nedrevåg, leder arbeidet.

Etter å ha koordinert oppgavene er leder for omsorg i Bodø Røde Kors, Hanne Myrvang, klar til å forlate sentralen for å opprette EPS i samarbeid med Bodø kommune og politiet. Maria Støver Knutsen forlater sammen med henne, mens meldingene tikker inn om at beredskapsvaktene er underveis.
Marias rolle i dag er å overlappe Hanne i å lede arbeidet på evakuerte- og pårørendesenteret.

Fagsamlinger og forberedelser

Årets øvelse har imidlertid startet flere dager tidligere.
Nord universitet har vært vertskap for fagdager og seminarer, høytidelig åpnet av Forsvarsministeren.

Gunnar Bror Andersen
Gunnar “Bror” Andersen gir studenter, andre beredskapsaktører og interesserte nyttig innsikt i egenberedskap på Nord universitet som en del av øvelsen.

Hvor mye mat, vann og annet utstyr bør hver av oss ha tilgjengelig hjemme for syv dager i fall krisen skjer? Hva tar vi med av ekstra utstyr på ski- og fjelltur, i tilfelle dårlig vær eller noe uventet skjer?

I kraft av rollen som representant for FORF, som er Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, har Røde Kors’ egen Gunnar “Bror” Andersen presentert hva egenberedskap er, og hva det betyr for den totale beredskapen. Med over 50 års fartstid i hjelpekorpset, gir han studenter, andre beredskapsaktører og interesserte nyttig innsikt på Nord universitet.

Øver på å gi omsorg

Å trene på å beholde roen og å ta vare på dem som trenger det, gir trygghet og ro når det røyner på. En egen fagsamling for beredskapsvaktene er en del av forberedelsene til øvelsen. Nærmere 30 beredskapsvakter, frivillige fra hjelpekorpset og representanter fra politi og kommune har samlet seg i Røde Kors sine lokaler på Alstad kvelden før øvelsen blåses i gang.

30 samlet til fagsamling før Øvelse Nord
Nærmere 30 var samlet i Røde Kors sine lokaler på Alstad til fagsamling kvelden før øvelsen blåses i gang.

Politiet er ansvarlig for EPS-et sammen med kommunen. De ønsker å teste ut et helt nytt registreringssystem for evakuerte sammen med Bodø Røde Kors. Bodø kommune orienterer om hva som skjer på et evakuerings- og pårørendesenter fra sitt ståsted. Beredskapsvaktenes jobb er å gi omsorg og psykososial førstehjelp.

Maria deltar på den forberedende fagsamlingen og veksler noen vennlige ord med dem som har møtt opp. Noen stiller som beredskapsvakter for aller første gang, mens andre er mer drevne og gjerne deler sine erfaringer. Å øve sammen er en viktig oppgave.

En hånd å holde i, noen vennlige ord, litt varm drikke, et teppe eller en matbit er det som skal til.

Bussen med evakuerte er på tur
Når Hanne og Maria ankommer EPS-et er de første frivillige allerede på plass sammen med Bodø kommune og politiet.

- Her er de allerede i full gang, kommenterer Maria idet hun parkerer bilen utenfor lokalene.

Beredskapsvakter er i ferd med å slå opp bord og plassere dem utover lokalet sammen med stoler. Stemningen er avventende.

- Kaffe!

Maria setter på kaffetrakteren. Det skal bli mange runder med kaffetrakteren før øvelsen er over.

Maria koker koffe under Øvelse Nord
Maria Støver Knutsen går i gang med å koke kaffet på EPS-et.

Anne fra kommunen har kjøpt inn frukt, kjeks og drikke.

- Hadde dette vært en reell situasjon, ville vi ha bestilt mat fra et av institusjonskjøkkenene våre, forklarer Anne.
Selv om de evakuerte denne gang er markører og skuespillere fra Nord universitet, er forberedelsene til å ta imot de evakuerte høyst reelle.

Informasjonsmøte EPS
Informasjonsmøte på EPS-et hvor oppgavene blir fordelt blant beredskapsvaktene. Politi og kommune informerer om status. Det er fortsatt lite nytt om hendelsen som har skjedd, og hvor mange som er ventet å komme.

Straks Hanne og Maria ankommer EPS-et har de et koordineringsmøte med kommunen og politiet. Oppgaver og rollene er klare. Alle involverte samles til en breaf.

- Vi vet fortsatt lite. Noe har skjedd. Vi vet ikke hva. Mange er involvert, men vi vet ikke hvor mange. Det vi vet er at de som er fysisk skadde fraktes til sykehus, for anledningen Nord universitets studentsykehus. De andre evakueres og fraktes til EPS-et. Politimannen informerer stødig.

Greta Johansen er beredskapsvakt i Bodø Røde Kors
Greta Johansen har vært i hjelpekorpset i mange år, og er beredskapsvakt i tillegg. - Det er bra at vi kan øve på dette, og det er godt å kunne bidra, sier hun.

Maria lager en handleliste. Beredskapsvaktene trenger også en matbit. Ferdig oppskjært brød, knekkebrød med og uten gluten og laktose. Pålegg. Papirlommetørkler. Engangsfat.
Rema neste.

Hanne fordeler oppgavene til beredskapsvaktene.
To av dem velges ut til å ta imot ved parkeringsplassen, to skal geleide dem inn i lokalet. To beredskapsvakter gjør pc-er klare til å registrere de som kommer. Politiets registreringssystem klargjøres. De øvrige rydder litt i lokalet, noen spiser litt, før det braker løs for alvor. Alle forbereder seg mentalt på det de ikke vet. Røde Kors-flagget heises til topps.

Med jevne mellomrom har Hanne kontakt på telefon med aksjonsleder Øyvind som sitter sammen med kriseledelsen i Røde Kors i Røde Kors-gården. Noe nytt? Hva skjer? Vet vi hvor mange som skal evakueres og tilstanden deres? Er vi mange nok beredskapsvakter? Vet vi mer om når bussen med evakuerte er på tur?

Hanne må forlate EPS-et, og har en oppdatering med Maria som overtar ledelsen av EPS-et for Røde Kors.

Vaktbytte på EPS-et
Vaktbytte. Maria overtar ansvaret for EPS-et for et par timer.

- Buss med 36 evakuerte har akkurat kjørt fra byen!

Maria, representanten fra kommunen og politiet snakker lavt sammen. Alt er klart.

Registrering av evakuerte
Beredskapsvaktene er klare til å registrere de evakuerte når de ankommer.

Bussen kommer

Aktiviteten øker i lokalene.

Klart EPS
Bussen med 36 evakuerte er på tur og alle gjør seg klare.

Pledd gjøres klare. Frukt kuttes opp og legges på fat. Mer saft og vann blandes.
Klokken 13.00 kommer bussen ryggende opp bakken mot EPS-et.

Bussen ankommer EPS
Bussen rygger opp til EPS-et. Beredskapsvaktene er klare til å ta imot.

- Nå er de her!

Ut av bussen strømmer de som har vært med på ulykken, som vi fortsatt ikke vet så mye om.
Noen gråter hysterisk. En jente har en stor bandasje over pannen. Flere frivillige kommer til.
En gutt i syvårsalderen sier han har mistet mammaen sin og blir vennlig tatt vare på av frivillige. Gråtende unge kvinner blir trøstet. Et beroligende håndtrykk. Et varmt smil.

Evakuerte ankommer EPS
De evakuerte kommer. Beredskapsvaktene geleider dem inn til registreringen.

To unge menn har satt seg for seg selv under et tre. De ser ned og pirker i gresset. Vil ikke prate. Beredskapsvakt og medlem av hjelpekorpset, Jenni Aas, fanger raskt opp situasjonen og snakker rolig med dem. De to mennene vil ikke ha blikkontakt.

Hun følger dem inn, en i hver arm. Der venter profesjonelle fra Bodø kommunes kriseteam.

Det er en kjølig aprildag. Ti minutter er en evighet å stå ute og vente, når ulykken har skjedd. De frivillige fanger opp situasjonen og bærer ut ullpledd. Pleddene legges forsiktig over skuldrene til dem som fryser. Har de vært i vannet? Det er ikke godt å vite.

Varmt ullpledd på Øvelse Nord
Beredskapsvakt Hans-Jakob Pedersen legger et varmt ullpledd om skuldrene på dem som fryser.

Inne i lokalet skjer registreringen av de evakuerte for fullt. Det går ikke helt som planlagt med Politiets registreringssystem. Det improviseres. Det telles. Det viktigste nå er å vite hvor mange som er her, og å passe på at ingen forlater uten at det blir fanget opp.

Det summer lavt av stemmer i lokalet.

- Noe varmt å drikke?

Trøstende ord og varm drikke
De evakuerte får trøstende ord og noe varmt å drikke.

Kaffe skjenkes. Frukt tilbys. Vann hentes. En arm rundt en skulder. Beredskapsvaktene går fra bort til bord der de evakuerte sitter i grupper.
Maria, kommunen og politiet diskuterer seg imellom om å forberede å ta imot pårørende, dersom det skulle bli aktuelt.

Jenni Aas beroliger
Jenni Aas snakker beroligende med en av de evakuerte. Jenni er både i hjelpekorpset og beredskapsvakt.

Klokken er 13.30 og politiet gjør seg klar for å informere om at det fortsatt er lite å informere om. At alle evakuerte blir tatt vare på, til de drar videre.

- Hvem er ansvarlig her? Det ligger verdisaker i bilen om bord på ferga jeg var med på. Hvem erstatter arvesmykkene til bestemor om de blir stjålet? Hvor lenge må jeg være her?

Irritasjonen er tydelig. Politiet roer gemyttene. Ingen andre henger seg på, og situasjonen roer seg.

Mistet mamma på EPS
En liten gutt har mistet moren sin, men blir tatt godt vare på.

Den lille gutten som savnet mamma blir adspredt med prat om skole og fotball av beredskapsvakt Hans-Jakob Pedersen. For en liten stund glemmer han tid og sted og at mamma er borte.
Klokken er 13.50, Hanne er tilbake på post igjen, og ansvaret overføres tilbake til henne fra Maria.

Ellen Larsen tar vare på evakuerte
Ellen Larsen er en av de frivillige beredskapsvaktene som tok vare på de 36 evakuerte fra båtulykken.

Klokken 14.10 er øvelsen over.
Bussen som skal hente studentene tilbake til Nord universitet er kommet.
Det er oppbrudd. Beredskapsvaktene begynner å rydde sammen med vante bevegelser.

Hva har vi lært?

Klokken er 14.20 og Bodø kommune inviterer til evaluering. I en stor ring står alle frivillige, kommuneansatte, politi og kriseteam. Hva gikk bra, hva kunne vært bedre? Controllerne som har fulgt øvelsen spør. Hva var de svake punktene?

Evaluering på EPS
Hanne og Maria evaluerer øvelsen sammen med beredskapsvaktene.

Så takkes alle av og Øvelse Nord Samvirke er over på EPS-et.

Aksjonsleder Øyvind ankommer lokalet

- Det var godt å ha noen der som jeg kunne ringe. Jeg setter stor pris på at du var så rolig når vi snakket sammen!
Hanne og Maria deler erfaringene sine med Øyvind.

Alt har fungert som det skal fra kriseledelsen i Røde Kors også, hvor de har fått testet samhandling og roller. De har håndtert informasjon og forespørsler fra kommunen løpende.

Reidar Håkon Sundt
Reidar Håkon Sundt er beredskapsvakt i Røde Kors for første gang.

Beredskapsvakt Reidar Håkon Sundt synes det har vært en nyttig opplevelse å være med på øvelsen, og godt å kunne bidra.

- Jeg har forsvarsbakgrunn, så jeg er nok vant til å få klare beskjeder tidlig. Men det gikk seg fort til!
Etter øvelsen ønsker han å også være med som frivillig i andre aktiviteter Røde Kors har.

Hans-Jakob Pedersen
Hans-Jakob Pedersen har vært med i hjelpekorpset i over 50 år, men det er første gang han er beredskapsvakt.

Å øve er nyttig og gøy. Hadde vi fått inn flere i sjokktilstand, hadde vi nok trengt flere frivillige, sier Hans-Jakob Pedersen.

- Alt i alt er vi veldig fornøyd med øvelsen og at alt gikk som planlagt. Alt ble loggført og beredskapsplanen vil bli revidert ut fra erfaringene som ble gjort, sier Lars Henrik Lauritzen, daglig leder i Bodø Røde Kors, etter øvelsen.

Alle er litt mer rustet og litt mer forberedt til neste gang et EPS skal opprettes. Det er godt å vite for alle i Bodø by at beredskapen alltid er klar!

Mål 2 Redde Liv
Samfunnsmål nr. 2 er å REDDE LIV

Om å være beredskapsvakt

Som beredskapsvakt i Røde Kors blir du del av en viktig ordning, hvor du sammen med andre frivillige er klar til å hjelpe med handlekraft og et varmt hjerte i tilfelle en ekstraordinær situasjon.

Om Øvelse Nord Bodø Røde Kors

Øvelse Nord Samvirke er en fullskala beredskapsøvelse der aktører innenfor beredskap trener på håndtering av store hendelser og kriser. I tillegg arrangeres fagdager, seminarer, faglige forum, folkemøter og en rekke andre aktiviteter.
Øvelsen er Nordens største sivile fastlandsøvelse, og er den største i Europa av denne typen i regi av et universitet.

Nord universitet samarbeider med mange ulike instanser under øvelsen, blant annet Hovedredningssentralen, politiet, brannvesen, kommuner, fylkeskommunen, legevakt, sykehus, Heimevernet, frivillige organisasjoner og Kystvakten.


Vil du vite mer om å være beredskapsvakt? 

202312-Maria-Støver-Knutsen-Bodø-Røde-Kors-portrett-420x525px
Maria Støver Knutsen
Seniorrådgiver omsorg, besøks- og visitortjenesten og vitnestøtte
Kontorsted
Bodø
E-post
maria.stover.knutsen@redcross.no
Mobil
94 82 99 76