Bodø Røde Kors Ungdom har arrangert første workshop om situasjonen til barn og unge i Bodø

Workshop om barn og unge i Bodø

Aktørene som jobber med barn og unge i Bodø ser en tydelig negativ utvikling i barn og unges situasjon. Bodø Røde Kors Ungdom arrangerte denne uken første workshop om å snu den negative tendensen.

Mobbing, barnefattigdom, flere som ikke fullfører VGS-opplæring, ensomhet, depressive symptomer og kriminalitet har økt i Bodø. Den negative situasjonen i Bodø er beskrevet i blant annet politirapporten for Nordland som ble publisert tidligere i år. Bodø kommunes kutt i tjenestene i skolen, helseoppfølging, aktivitetsarenaer og tilbud til barn og unge for øvrig spiller også inn. Det er bakgrunnen for at Bodø Røde Kors Ungdom ser et stort og akutt behov for å kartlegge og sette i gang tiltak for ungdom i Bodø. 

Ungdommens stemmer

Bodø Røde Kors Ungdom ønsker å ha ungdom og deres stemmer i fokus når vi skal jobbe for å snu den negative utviklingen i kommunen sammen. Workshopen som ble arrangert 22. mai i Røde Kors-gården i Storgata markerte starten på denne prosessen. Representanter for ungdommer mellom 13 og 30 år ble derfor invitert til å bidra i workshopen med sitt syn og perspektiv.

Disse deltok på den første workshopen:
3 stk. unge voksne under 20 år
Inger Kristin Tellmann-Saxrud – Friomsorgen
Kitt Hansen Fra Ovenpå - En Rusfri Møteplass i Bodø
Henrik Brørs – Politiet i Nordland
Mona Hammerfjeld – Konfliktrådet
Marcus Kvitflo Andersen – Ressursperson
Ida Gulbrandsen – Fellesverket, Bodø Røde Kors
Lars Henrik Lauritzen – Bodø Røde Kors
Siri Hammerfjeld – Bodø Røde Kors

I workshopen kom det frem at aktørene opplever store utfordringer med tilgjengelige ressurser og prioriteringer.

Rekrutterer ungdommer til å delta

Workshopen bar preg av at alle parter så tydelige tegn på den negative utviklingen i sitt arbeid og erfaringer. Alle parter deltok aktivt i møtet med en sterk drivkraft for å bidra til endring.Det kom også tydelig frem at en av de viktigste bidragsyterne i slike fora er ungdommene selv. Det bidrar til en større forståelse og mulige løsninger.

Fremover vil Bodø Røde Kors Ungdom invitere til flere møter og workshoper som dette. Bodø Røde Kors jobber med å få flere ungdommer til å delta på mødisse tene gjennom ulike fora og arenaer.

- Det er viktig at alle aktørene i Bodø som jobber med ungdom deltar i disse foraene sammen med ungdommene, sier rådgiver Siri Hammerfjeld i Bodø Røde Kors.

Aktiviteter for unge i Røde Kors Ungdom

Bodø Røde Kors Ungdom vil i tillegg arrangere aktiviteter for ungdommer i Bodø gjennom aktiviten Treffpunkt.

Er du mellom 13 og 30 år og ønsker at din stemme skal bli hørt om situasjonen for unge i Bodø, vil vi gjerne invitere deg til å delta på neste workshop.

Interessert?
Ta kontakt med Siri Hammerfjeld 

Siri-Hammerfjeld-Bodø-Røde-Kors-420x525px
Siri Hammerfjeld
Rådgiver oppvekst
Kontorsted
Bodø
E-post
siri.hammerfjeld@redcross.no
Mobil
97 11 17 85

 

Toppbildet: Fra venstre Siri Hammerfjeld, Inger ristin Tellmann-Saxrud, Mona Hammerfjeld, Henrik Brørs, Marcus Marcus Kvitflo Andersen, Kitt Kitt Hansen, Ole-Kristian, Ida Ida Gulbrandsen.