Utleie av lokale

Fauske Røde Kors leier ut selskapslokale til ulike sammenkomster. Inntektene for utleie går til Røde Kors sitt humanitære arbeid i lokalsamfunnet.

Røde Kors-huset på Erikstad

Røde Kors-huset kan leies av privatpersoner og lag/foreninger. Her har vi alt av fasiliteter som fullutstyr kjøkken og oppdekning til xx personer. 

Kontaktperson: Anne Lise Nygård Karlsen.
Tlf: 95916331, e-post: alkarlsen@sbnett.no