Lokalforeningens mange aspekter

Velkommen på ledersamling!

Nordland Røde Kors inviterer til ledersamling i Røde Kors i Bodø 19-21 april.

Ledelse i Røde Kors 

I Røde Kors har vi et mangfold av lederroller, alt fra valgte representanter til utpekte ledere og ansatte. Det er viktig med en felles forståelse for lederrollen fordi dette er med på å tydeliggjør Røde Kors’ forventninger til utøvelse av ledelse og lederens rolle i å utvikle kulturen. Det gir også et felles språk om ledelse gjennom hele organisasjonen og styrker opplevelsen av ETT Røde Kors. 

Gjennom ledersamlingen vil du møte andre Røde Kors-frivillige, og dere vil sammen få diskutere erfaringer og dilemmaer fra egen Røde Kors-hverdag. Målet er at denne samlingen skal gi deg energi, påfyll og gode verktøy for det videre arbeidet i din lokalforening. Vi har mye å lære av hverandre! Helgen blir en blanding av foredrag, kurs og workshops innenfor ulike områder, som blant annet: 

  • Hva vil det si å være leder i Røde Kors (leder av aktivitet eller sitte i styre) 
  • Nytt handlingsprogram – Humanitære verdier inn som nytt punkt: Hvordan jobber vi med dette lokalt? 
  • Onboarding nye ledere (nyttige tips og triks) 
  • Digital kompetanse, herunder orientering om digitale verktøy til bruk i lokalforeningen og viktigheten av personvern 

 Ledersamlingen er for: 

  • Lokalforeningsstyret,  
  • Lokalrådene,  
  • Aktivitetsledere   
  • Potensielle ledere lokalt  

Invitasjonen blir sendt til lokalforeningene og du kan også lese den her: Invitasjon ledersamling 19-21 april.pdf

Komplett program er ikke helt spikret, men vil ettersendes til deltakerne i god tid. Link til påmelding finner du i invitasjonen, men du kan også melde deg på her: https://berg-hansen.qondor.com/rodekorsledersamling 

Frist for påmelding er 17.mars og påmelding er bindende! Vi håper mange vil komme og være sammen med oss denne helga!