Distriktsråd hjelpekorps er faglig rådgivende organ til distriktsstyret i saker som gjelder Røde Kors Hjelpekorps i Nordland. De er også en støttespiller og ressurs for lokale hjelpekorps. 

Leder

Charlotte Helgesen Løvvik: 941 86 639, charlotte.rodekors@outlook.com

Nestleder

Alfred Busch: 924 21 384, alfred.busch@rodekors.org

Medlem

Arne André Karlsen: 970 83 105, arnkar91@hotmail.com

Varamedlem

Ann Helen Astrid Joahsnen: 971 33 595, avensis9@hotmail.com

Distriktsrådet kan også nås via en felles e-postadresse: nordland.distriktsraad.hjelpekorps@rodekors.org

Områdeledere

Distriktsrådet har tre områdeledere som representerer distriktsrådet i respektive geografiske områder. En av hovedoppgavene er å være kontaktledd mellom politi og lokale hjelpekorps i aksjoner.

Områdeleder sør (Helgeland)

Roger Lorentsen: 941 45 017 roger-l@hotmail.com

Områdeleder Salten

Alfred Busch: 924 21 384, alfred.busch@rodekors.org

Områdeleder nord (Lofoten, Vesterålen, Ofoten)

Ronald Naustvik: 918 15 456 ronald@naustvik.net