Logo Nordland Røde Kors Hjelpekorps

Distriktsråd hjelpekorps 2023-2025

Distriktsråd hjelpekorps er faglig rådgivende organ til distriktsstyret i saker som gjelder Røde Kors Hjelpekorps i Nordland. De er også en støttespiller og ressurs for lokale hjelpekorps.

Leder

Arne André Karlsen: 970 83 105,

arne-andre.karlsen@rodekors.org

Nestleder

Silje Neverdal: 456 02 814, silje.neverdal@rodekors.org

Distriktsrådet kan også nås via en felles e-postadresse: nordland.distriktsraad.hjelpekorps@rodekors.org

Områdeledere

Distriktsrådet har tre områdeledere som representerer distriktsrådet i respektive geografiske områder. En av hovedoppgavene er å være kontaktledd mellom politi og lokale hjelpekorps i aksjoner.

Områdeleder Sør - Helgeland

Roger Lorentsen: 941 45 017, roger.lorentsen@rodekors.org

Områdeleder Salten

Christian Jørgen Rasmussen: 951 40 375 christian.rasmussen@rodekors.org

Områdeleder Nord - Lofoten, Vesterålen, Ofoten

Ronald Naustvik: 918 15 456 ronald.naustvik@rodekors.org