Distriktsråd omsorg 2019-2021

Distriktsråd omsorg er faglig rådgivende organ for distriktsstyret i saker som gjelder  Røde Kors. De er også støttespiller for lokalforeninger som jobber med omsorgsaktiviteter.

Leder

Eva Brennvik: 916 80 499, mbrennvi@online.no

Nestleder

Medlem

Margareth Arntzen: 900 88 668, m-arntse@online.no

Medlem

Vigdis Steigen: 900 23 520, vig.steigen@gmail.com

Varamedlem

Margit Bibbi Myrvoll: 970 81 669, bibbimy@hotmail.com