Omsorg

Distriktsråd omsorg 2023-2025

Distriktsråd omsorg er faglig rådgivende organ for distriktsstyret i saker som gjelder  Røde Kors. De er også støttespiller for lokalforeninger som jobber med omsorgsaktiviteter.

Leder

Eva Brennvik: 916 80 499, eva.brennvik@gmail.com

Nestleder

Siv Almendingen: 950 20 205, sivfa67@gmail.com