Styrende dokumenter og protokoller 2023

Nordland Røde Kors styrende dokumenter blir vedtatt på årsmøtet annen hvert år.

Nordland Røde Kors har årsmøter hvert 2. år og gjeldene handlingsplan er periodisert 2023-2025. Årsberetning for 2021 og 2023 år ble godkjent på årsmøtet 25. mars 2023. 

2023 Handlingsprogram 2023-2025 Nordland.pdf

2022 Årsberetning 2021.pdf

2023 Årsberetning 2022.pdf

For styrende dokumenter som ikke lenger er gjeldene kan distriktskontoret kontaktes på Tel: 75 50 02 22 eller
E-post: dk.nordland@redcross.no