Nordland Røde Kors har årsmøte annenhvert år. Siste årsmøte ble avholdt 30. mars 2019. Her er protokoll fra årsmøtet 2019.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og regnskap for foregående år, samt vedtar budsjett og handlingsplan for neste toårsperiode. Distriktsstyret sørger for at disse vedtakene følges opp fram til neste årsmøte.

Styrende dokumenter for perioden 2019-2021

Historisk materiell