Distriktsstyret velges på årsmøtet til Nordland Røde Kors. Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Nordland Røde Kors mellom årsmøtene, og sørger for at alle vedtak følges opp. De ser også til at lokalforeningene får den bistand de trenger for å ivareta humanitære behov i sine kommuner.

Leder

Rita Lekang: 915 47 929, rita.lekang@lo.no

Nestleder

Bjørg Arntzen: 900 37 121, bjorgarntzen@hotmail.com

Medlem

Lars Ruth: 991 66 298, malermesterlasse@gmail.com

Medlem

Bror Martin Hansen: 924 32 977, bm-ha@online.no

Varamedlem

Lill Esther Nilsen: 976 66 885, lillesthern@gmail.com

Leder av distriktsråd omsorg

Kim Lindstrøm: 958 97 597, kim.lindstrom@signalbox.no

Leder av distriktsråd hjelpekorps

Charlotte Helgesen Løvvik: 941 86 639, charlotte.rodekors@outlook.com