Logo Nordland Røde Kors

Distriktsstyret 2023-2025

Distriksstyret Nordland Røde Kors.

Distriktsstyret velges på årsmøtet til Nordland Røde Kors. Styret har det overordnede ansvaret for virksomheten i Nordland Røde Kors mellom årsmøtene, og sørger for at alle vedtak følges opp. De ser også til at lokalforeningene får den bistand de trenger for å ivareta humanitære behov i sine kommuner.

Leder

Bror Martin Hanssen: 924 32 977, bror.hanssen@rodekors.org

Nestleder

Bjørg Arntzen: 900 37 121, bjorgarntzen@hotmail.com

Medlem

Emelie Johansen: 965 19 058, emeliejoh96@hotmail.com

Medlem

Jan-Ove Edvardsen: 915 17 092, janoveedvardsen@icloud.com

Varamedlem

Lena Cecilie Pedersen Osnes: 97161771, lenaceci@gmail.com

Leder av distriktsråd omsorg

Eva Brennvik: 916 80 499, eva.brennvik@gmail.com

Leder av distriktsråd hjelpekorps

Arne-Andre Karlsen: 970 83 105, arne-andre.karlsen@rodekors.org