Om Svolvær Røde Kors

Svolvær Røde Kors ble stiftet i 1948. Hjelpekorps var eneste aktivitet i mange år, men senere har flere aktiviteter kommet til ettersom de humanitære behovene har meldt seg.

Styret i Svolvær Røde Kors har det overordnede ansvaret for driften av lokalforeningen mellom årsmøtene. Mange aktive og engasjerte frivillige bidrar med drift av de ulike aktivitetene.