Om Vefsn Røde Kors

I nesten 70 år har Vefsn Røde Kors vært en ressurs i lokalsamfunnet. Mange årsverk har med glede blitt brukt til frivillig beredskaps- og omsorgsarbeid. Målet for all Røde Kors-virksomhet er å forebygge og lindre menneskelig lidelse, både lokalt og internasjonalt.


Vefsn Røde Kors består av ca 600 medlemmer, - mange er aktive frivillige og deltar på ulike aktiviteter.

Røde Kors-huset ligger i Øyfjellgata 5. Her har vi kontor og møterom med alt som hører med. Mange av våre aktiviteter foregår også på huset.