Oversiktsbilde av telt og bilder på fjellet

Stor aktivitet hos hjelpekorpsene

Det kurses og øves mye blant hjelpekorpsene i Oppland og Hedmark. De frivillige sørger for å ha høy kunnskap, slik at kvaliteten på leteaksjoner og andre oppdrag er høy.

I tillegg til øvelser og kurs, kommer sanitetsvakter og lete- og henteoppdragene.

På en måned er det mye aktivitet i hjelpekorpsene i Innlandet. Slik er det hele året. Noe er planlagt, som for eksempel kurs og øvelser, mens sanitetsvakter, leteaksjoner og henteoppdrag varierer.

Henteoppdrag

Henteoppdrag er det oppdragene hvor AMK ber Røde Kors om hjelp til å hente en pasient som befinner seg utenfor vei, for eksempel på steder hvor man ikke kommer helt fram med bil. Da frakter frivillige i Røde Kors Hjelpekorps personen fra steder der den oppholder seg, og fram til vei hvor ambulansen kan ta over.

I løpet av september har Oppland Røde Kors hatt 10 henteoppdrag for AMK. Tilsvarende tall for Hedmark er ett henteoppdrag.

Leteaksjoner

Når en person er savnet settes det i gang et apparat for å finne vedkommende. I dette apparatet er Røde Kors Hjelpekorps viktige. En leteaksjon kan handle om blant annet et barn som har gått seg vill, en bærplukker på bærtur, en båtvelt, en fallulykke eller en motløs person.

Her er noen av leteaksjonene i september hvor Røde Kors har blitt kalt ut:

  • eldre mann på Sjusjøen
  • ung mann på Rena
  • fallulykke på Snøhetta
  • leteaksjon på Gladhøpiggen
  • eldre dame på Filefjell
  • ung jente på Knapper
  • kvinne på Kongsvinger
  • 3-åring på Hafjell.

I noen av sakene rekker ikke letemannskapene frem før aksjonen avblåses på grunn av funn, mens i andre tilfelles letes det i flere døgn. Da stiller Røde Kors opp med mannskaper døgn etter døgn.

Øvelse gjør mester

Flere personer som bærer en person på båre.
Øvelse fra Brøttum og Mesnali. En skadet person er funnet i skogen og bæres til nærmeste vei.

De frivillige i Røde Kors får tilgang på mange gode kurs, og det er stadig øvelser.

Her er noen eksempler på øvelser i september:

FORF-øvelse: FORF står for Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum. På Hamar var det stor øvelse i midten av september. Her deltok også politiet. Målet med øvelsen var å øve på å bruke det nye aksjonsstøtteverktøyet. Det overordnede målet med det nye verktøyet er å redusere tap av liv og helse ved å heve kvalitet og effektivitet i gjennomføring av søk og redningsoppdrag i Norge.

KSOR-øvelse (Kvalifisert søk og redning ) i Sør-Gudbrandsdal: 22.- 23. september sto Gausdal Røde Kors Hjelpekorps for gjennomføringen av øvelse i søk og redning på barmark. Øvelsen ble gjennomført i området mellom Skei og Gålå.

Under øvelsen ble det også foretatt såkalt utsjekk på momenter i Kvalifisert søk og redning. Det betyr at deltagerne kan få utsjekk på sin realkompetanse under øvelsen.

Regionkurs på Mesnali/ Sjusjøen i Kvalifisert Operativ Veiledning, Kvalifisert ATV og Instruktørkurs i førstehjelp. Ca. 25 deltok på kurset.

Bilde fra kurs i klasserom
I slutten av september var det samling med fokus på aksjonsledelse. Deltagere fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Flytjenesten, Norsk Radio Relæ Liga og Norske Redningshunder deltok. De frivillige jobbet med blant annet droner i søk og bruk av nytt aksjonsstøtteverktøy.