Røde Kors våketjeneste

Røde Kors mener at ingen skal måtte dø alene eller føle på ensomhet i sin aller siste del av livet.

Velkommen til Inspirasjonsdager- og årsmøte for Hedmark Røde Kors, på Scandic Hamar, 25. mars. 

Håper mangre vil komme for faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær.

Distriktårsmøte HED 2023 årsmøtebok.pdf