Audun Tron viser frem fortjenstmedalje og diplom med distriktsleder Per Valland

Audun Tron mottok Norges Røde Kors fortjenstmedalje

Under Norge Røde Kors digitale landsmøte ble Audun Tron tildelt Norges Røde Kors fortjenstmedalje. Sist torsdag ble han overrasket hjemme på Lillehammer der han fikk æresbevisningen fysisk overrakt.

- Jeg holdt på å falle av stolen der jeg satt og fulgte landsmøtet hjemme på PCen. Jeg ble helt satt ut og veldig overrasket, forteller Tron, som ikke var forberedt på at han skulle hedres med en æresbevisning.

Noen tradisjonell overrekkelse ble det imidlertid ikke. Koronaviruset satte en stopper for den fysiske tildelingen av fortjenstmedaljen under selve landsmøtet. Først torsdag kveld denne uken ble fortjenstmedaljen endelig overrakt under en uhøytidelig seremoni hjemme hos Audun på Lillehammer. Audun ble overrasket da Per Valland, distriktsleder i Oppland Røde Kors og Espen Østvold Rølla fra Norges Røde Kors troppet opp med medalje, heder og ære hjemme hos hovedpersonen selv på Lillehammer.

- Dette var helt uventet. Det er alltid hyggelig å bli satt pris på for det man har gjort. Jeg ønsker å takke for tilliten jeg har blitt vist i løpet av ni år i Røde Kors, sier Tron.

Audun Tron ble valgt inn i landsstyret for Norges Røde Kors i 2011, etter en lang og omfattende karriere innenfor politikk og samfunnsengasjement. Han satt som ordfører i Lillehammer i over 10 år, var statssekretær Kommunal- og regionaldepartementet i Stoltenberg 1 regjeringen 2000–2001, fylkesordfører i åtte år i Oppland fylkeskommune,  engasjert i OL på Lillehammer gjennom flere verv, og diverse lederverv innenfor utdanning, energi, samferdsel, kultur og næring, samt styreleder innovasjon Norge Oppland i mange år.

Den omfattende erfaringen og kunnskapen han besitter om lokal og sentral forvalting, samfunn og lokalt engasjement har han tatt med seg inn i sitt verv som to perioder i landsstyret og en periode som medlem i den sentrale kontrollkomiteen.

Han har i sin periode i landsstyret spesielt engasjert seg i Røde Kors arbeid for samfunnssikkerhet og beredskap, og har ledet den nasjonale komité for samfunnssikkerhet og beredskap i hele sin periode som landsstyremedlem.

Audun beskrives i Røde Kors som kunnskapsrik og erfaren, med en lun personlighet og glimt i øyet, en som ser de store linjene og strategiske mulighetene, er løsningsorientert, og som stiller opp internt og eksternt for Røde Kors sine arrangementer og saker. Videre at han på en god måte i sitt Røde Kors arbeid har brukt sin kunnskap, erfaring og nettverk gjennom sitt tidligere samfunnsengasjement i organisasjonsarbeid, politikk og styreverv, og har vært en tydelig og sterk representant for Røde Kors og de Røde Kors er til for.

Vi gratulerer og ønsker Audun lykke til i fremtiden!

Distriktsleder Per Valland (t.v) overrasket Audun Tron med æresbevisning hjemme på trappa på Lillehammer


Audun ser opptak fra tildelingen presentert av avtroppende president Robert Mood.