Frivillig legger julegave i postkasse

Bekymret for økt fattigdom, ensomhet og utenforskap under julehøytiden

Frivillige rundt om i hele distriktet legger ned en stor innsats for å bekjempe ensomhet, utenforskap og fattigdom blant barnefamilie i sitt lokalmiljø under førjulstiden.

Flere har fått det vanskeligere økonomisk som følge av koronapandemien. Om lag 111.000 barn i Norge vokser i dag opp i familier med lav inntekt (SSB, 2018), og andelen øker år etter år. Mange har kun råd til det mest nødvendige, og jula er en spesielt vanskelig periode. Cirka 11 % av barna i Innlandet lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. På ti år har det økt fra 5 til 11 % (SSB 2018).

Bekymret for sårbare grupper

- Vi er bekymret for at mange barnefamilier som faller utenfor økonomisk i førjulstiden. Vi ser en stor pågang hos våre lokalforeninger i hele distriktet. Barnefamilier som sliter økonomisk, har det spesielt vanskelig i jula. Behovet for hjelp er stort, sier distriktsrådsleder i Oppland Røde Kors, Per Valland.

Høytiden kan samtidig være en spesielt vanskelig periode for de som opplever ensomhet. Røde Kors er bekymret for at mange kan få en ekstra vanskelig jul i år. Flere er mer alene og isolert. Det er de yngste som forteller at de kjenner mest på ensomhet under koronapandemien.

Røde Kors i Innlandet er derfor spesielt opptatt av å ivareta ulike tilbud rettet mot sårbare grupper i denne perioden. Frivillige rundt om i hele distriktet legger ned en stor innsats for å bekjempe dette problemet i sitt lokalmiljø under førjulstiden. Smitteverntiltak og frykt for smitte gjør dette noe krevende, men vi kan komme langt med god tilrettelegging.

Innfrir julegaveønsker fra barn som lever i fattigdom

I Innlandet får nærmere 3000 barn og unge får juleglede gjennom ulike aktiviteter og julegave-ordninger i regi av Røde Kors i år. Omtrent 2500 av disse er barn fra familier med svak økonomi, som har meldt inn julegaveønsker gjennom Røde Kors’ ønsketreaksjon i Hedmark og Oppland.

Under årets juleaksjon er lokalforeninger i hele distriktet i gang med å bekjempe fattigdom, ensomhet og utenforskap med utkjøring av julemat- og gaver, aktivitetstilbud, juleaftenarrangementer med mer. Alle aktiviteter gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler.

Eksempelvis har Sør-Fron Røde Kors har løst dette ved å dele ut over 150 julehilsener med en liten gave til personer i sårbare grupper i lokalsamfunnet.

- Sør-Fron kommune ha vært rammet av smitteutbrudd og nedstenging. Det gir så klart store utfordringer for mange, og som en oppmuntring har vi kjørt ut julehilsener med konfekt og julekort til flere av de mest sårbare i vårt nærmiljø. Både yngre og eldre, forteller leder for omsorgsgruppa i Sør-Fron Røde Kors, Karin Berget Bu.

Samtidig har Sør-Fron Røde kors trappet opp besøkstjenesten. – Vi har ikke hatt mulighet til å dra på hjemmebesøk i like stor grad, men vi ringt rundt og tilbudt regelmessige telefonsamtaler til de som har behov for å snakke med noen. Mange er isolert og engstelige. De er svært glade for at vi ringer, og det blir mange og gode samtaler, forteller hun videre.

- Våre aktiviteter har sjelden vært viktigere enn nå. Vi gjør det vi kan for å bidra til at ensomme og andre sårbare grupper skal få gode opplevelser i jula, påpeker Karin.