tusenlapper2

Fond for lokal aktivitet frie midler 2022

Distriktsstyret lyser ut kr 200 000 fra Fond for frie midler for lokal aktivitet med frist 15. september 2022.

Retningslinjer (nasjonale) for midlene der rammer og prioriteringer framgår, ligger vedlagt (samme som tidligere).

Kontaktpersoner på distriktskontoret er enhetsleder Jan Olav Andersen og økonomirådgiver Jane Kristiansen.

Søknadsbehandling

Søknader som angår hjelpekorps eller omsorgsaktiviteter, skal behandles og prioriteres i D-rådene. Dette legges fram for AU DS for endelig vedtak.

Søknad sendes inn elektronisk. Søknadsskjema finner du under.

SØKNADSFRIST: 15. september 2022

Vedtekter fond for lokal aktivitet

Søknadsskjema i excel