Før Landsmøtet - delegasjonssamling for Innlandet

Det nærmer seg Røde Kors’ landsmøte 2020 som etter planen skal avholdes 2.-4. oktober. Vi inviterer til delegasjonssamling for Hedmark- og Oppland Røde Kors på Teams onsdag 9. september.

Vi inviterer til samling for alle påmeldte delegater og observatører fra Hedmark og Oppland Røde Kors på Teams onsdag 9. september kl. 1830. Møtet er åpent for alle interesserte.

Sakspapirene blir tilgjengelig for alle i digitalform fra 4. september.

På landsmøtet skal det fattes vedtak i viktige saker for Røde Kors retning og drift i årene som kommer og det skal velges tillitsvalgte til verv på Nasjonalt nivå i organisasjonen.

I delegasjonssamlingen vil vi gi viktig informasjon og diskutere med dere aktuelle saker som skal opp til behandling:

  • Praktiske forhold, program og samlingspunkter/delegasjonsmøter underveis i Landsmøtet – alt tilpasset møteformen.
  • Presentasjon og diskusjon av aktuelle saker på dagsorden; Røde Kors mot 2020-2030, Hovedprogram 2021-2023 og andre innkomne forslag
  • Valgkomiteens innstilling til nytt Landsstyret og andre valgbare kandidater til; Landsstyret, kontrollkomite og valgkomite – samt landsrådene.
  • Annen aktuell informasjon

Vi skal tilrettelegge for innspill og diskusjon i Teamsmøtet derfor oppfordrer vi alle til å sette seg godt inn sakspapirene før delegasjonssamlingen.

Her er møtelenken du klikker på for å være med i Teams-møtet

Vi åpner møterommet i god tid, for at alle skal komme seg inn til møtet starter.

NB!  Landsstyret tar en avgjørelse omkring årets landsmøte sett i lys av korona-pandemien, de jobber vi kontinuerlig med alternativer for hvordan landsmøtet kan avholdes.

Vi vil derfor komme tilbake med mer informasjon om arrangementet etter Landsstyrets beslutning som tas i møte 3. september.

Vi sees – velkommen hilsen

Aud Sanner og Per Valland

Delegasjonsledere

 

Ragnhild Narum og Hanne-Gunn Røraas

Delegasjonssekretærer