Røde Kors informerer under åpent møte i Valdres

Frivilligheten rustes opp for humanitær innsats i møte med flyktningene fra Ukraina

Etter to år med koronatesting, vaksinering og pandemiberedskap forberedes nå de lokale frivillige til møtet med nye humanitære utfordringer knyttet til den ventede flyktningestrømmen fra Ukraina.

Den siste måneden har frivilligheten vist stor evne til å snu seg rundt og planlegge for nye oppgaver og humanitære utfordringer knyttet til flyktningestrømmen som nå ventes fra Ukraina.

Så langt innebærer arbeidet først og fremst å være forberedt på hvilke oppgaver som kan komme. I den forbindelse har det blant annet blitt holdt en rekke åpne informasjonsmøter der både Røde Kors lokalt, distriktskontor, distriktsstyret, distriktsråd omsorg og kommunene, samt andre aktuelle samarbeidspartnere har vært involvert.

Møtene har vært svært positive og ført til både rekruttering av nye- og mobilisering av eksisterende frivillige. I tillegg har møtene gitt mulighet til å fremme samarbeid på tvers av kommuner og andre instanser.

Intensiverer kursing

Mange foreninger har nå god oversikt over frivillige som er klare til innsats både på mottakene som etableres og når det kommer til bosetting i lokalsamfunnet. I forberedelsene legges det ned mye arbeid i registrering av frivillige, innhenting av politiattester og ikke minst kursing. Med krav om startkurs til alle nye frivillige, samt anbefaling om kurs i psykososial førstehjelp, migrasjon og beskyttelse, er det nå høy kursaktivitet både i lokalforeningene og på distriktet. Bare i løpet av den siste uken har rundt 60 frivillige deltatt på Grunnkurs i psykososial førstehjelp bare i Hedmark. I Oppland har 14 frivillige gjennomført psykososialt førstehjelpskurs for viderekomne. Før påske vil ytterligere 50 frivillige være kurset. Det er også satt opp flere oppstartkurs for nye frivillige i ukene før og etter påske.

Økt aktivitet ved mottakene

Det største mottaket i Innlandet vil bli på Haslemoen i Våler. Et ventemottak for flyktninger som ennå ikke er registrert. Mottaket har kapasitet til å huse opptil 900 personer. Det vil være behov for tilstedeværelse fra Røde Kors allerede når de første ankommer. Både for å hjelpe til med logistikk ved ankomst, gi psykososial støtte og aktivisere barn og voksne i perioden de er der. I Oppland er det for tiden mottak på Hovda i Valdres hvor det har ankommet 36 av de 90 ventede flyktninger. Blant de ankomne er det foreløpig 17 barn. I Vang i Valdres står mottak klart til ankomst av 130 personer. I tillegg er blant andre Lesja og Søndre Land i tett dialog med kommunen om både mottak og bosetting. Ved aktuelle mottak har distriktskontoret og representanter fra distriktsstyret hatt møter med driftsoperatører i forkant av Røde Kors sitt engasjement slik at man klargjør samarbeidet, med klare forventningsavklaringer når det gjelder Røde Kors’ rolle.

Forberedt på å dekke et bredt spekter av humanitære behov

For best mulig tilrettelegging av lokal frivillig humanitær innsats vil ansatte ved distriktskontoret ha ansvar for å koordinere innsatsen som retter seg mot mottakene, samt beredskapsaktivitet knyttet til bosetting i kommunene. Oppgavene vil på samme måte som behovene være mange og ulike. De frivillige vil bistå i arbeidet med alt fra sporingstjeneste, til bistand rundt bosetting, til psykososial støtte på mottak og styrking av eksisterende kjerneaktiviteter både på migrasjons og oppvekstfeltet. Enn så lenge er mye under planlegging, men forberedelsene i seg selv bidrar til kvalitetssikring og kompetanseheving i lokalforeningene langt utover oppgavene knyttet til dagens flyktningsituasjon.