Frivillige mannskaper fra Røde Kors hjelper skadd mann på fjellet

Frivillige imponerte under krevende redningsaksjon

Lørdag 3.oktober satte frivillige fra Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps lørdagskosen til side og rykket ut på redningsoppdrag i sterk vind og tett tåke på Koldedalsbreen i Vang, 1500 meter over havet.

Hvert år siden 1978 har Birger Løvland målt brekanten på Kolledalsbreen. Denne lørdagen var han uheldig og skadet beinet på veg ned fra fjellet. Skaden gjorde at han ikke klarte å komme seg ned igjen for egen maskin. Det var mørkt, vått og dårlig sikt. Uten mobildekning var Birger Løvland nødt til å sende kona etter hjelp. Så var det bare å vente.

- Jeg rakk å tenke mye da jeg ble sittende der. Blant annet tenkte jeg på hvordan jeg skulle klare meg gjennom natta om det skulle bli tilfellet. Jeg hadde kun en liten flaske vann og to plommer å klare meg på. Jeg var også bekymret for kona, Anita, og tenkte på om hun hadde kommet seg trygt ned igjen, forteller Løvland.

Senere skulle det vise seg at frivillige fra Røde Kors ble avgjørende for at Birger til slutt kom seg i sikkerhet den kvelden.

Anita kom seg ned fra fjellet og fikk omsider kontaktet 113. Deretter ble Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps involvert av politiet.

- Vi skjønte fort at det hastet, og satte i gang umiddelbart, sier Jon Helge Solemsli, operativ leder i Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps. Jon Helge var aksjonsleder denne lørdagskvelden.

- Først var det litt utydelig eksakt hvor vedkommende befant seg. Vi fikk beskjed om at pasienten lå på en bre. Vi mobiliserte derfor for breredning, og involverte lokale breførere for å ivareta sikkerheten dersom vi skulle opp på en bre. Vi fikk først klarhet i dette da vi ankom Tyinholmen og pratet med kona til Birger, forklarer Solemsli, som videre understreker hvordan tett samarbeid mellom politiet og hjelpekorpset var et av suksesskriteriene under denne aksjonen.

-  Vi startet koordinering av aksjonen underveis i bilen til innsatsleder i politiet. Vi får tilgang til fersk informasjon og kan starte planlegging og koordinering av aksjonen umiddelbart. Allerede på veg oppover har vi 15 godkjente medlemmer som er på tur til depotet for å hente utstyr og klargjøre for aksjon. Førstemann ankom oppmøtested ved Tyinholmen bare et kvarter etter at innsatsleder fra politiet og jeg var på plass, forteller Solemsli.

I mellomtiden måtte to redningshelikoptre avbryte sine forsøk på å finne Birger på grunn av de vanskelige forholdene. – Flere ganger hørte jeg lyd fra helikopter, men jeg skjønte det var nytteløst da de forsvant igjen ganske fort, sier han.

Regn, sterk vind og tett tåke

På dette tidspunktet jobbet hjelpekorpset raskt for å få sendt inn et lag med mat, drikke og varme klær. Regn, sterk vind og tett tåke gjorde det imidlertid vanskelig å lokalisere pasienten. I tillegg var dette området utenfor merket sti. Etter nesten fem timer alene på fjellet kunne Birger høre stemmene til redningsmannskapene fra Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps.

– Det var veldig viktig at det første laget raskt fant frem slik at de kunne dirigere resten av mannskapene. De tre første frivillige ble sendt inn sammen med Anita, som var med for å vise veg. Så ble det fortløpende sendt inn nye redningsgrupper med smertelindring, stabiliseringsutstyr og båre. Det var også nødvendig å sikre nødnett med samband. Dårlig mobildekning gjorde at vi var avhengig av nødnettet for å kommunisere, utdyper Solemsli.

- Nedtransporten ble krevende, sier han og forklarer hvordan minst 15 frivillige redningsarbeidere måtte til for å frakte Birger ned fra fjellet i ulent terreng og vanskelige forhold. På deler av strekningen ble det benyttet en gummibåt for å frakte Birger over en flomstor elv.

- Mannskapet måtte ut i vannet for å sikre pasienten over elva. Her måtte vi også tenke på egen sikkerhet for de frivillige, sier Solemsli. Etappevis ble det også brukt båre og ATV for å frakte Birger helt frem til ambulansen som ventet ved Tyinholmen.

Lyst til å bli frivillig?

Solemsli beskriver dette som en mønsteraksjon. - Alt gikk på skinner, fra utkalling til oppmøte. Innsatsen blant de frivillige var helt ekstrem. Husk at dette er småbarnsforeldre som var klare for å slappe av med lørdagspizza og TV med familien da de ble utkalt, sier han.

- Det var mørkt, glatt, bratt og nærmere null sikt. For de fleste er det vanskelig å forestille seg vanskelighetsgraden ved å hente ned en person under slike forhold, fortsetter Solemsli. Han konkluderer med at aksjonen var svært vellykket. Mye på grunn av dyktige frivillige og godt utstyr. Dette er et godt eksempel på hvorfor det er viktig at Røde Kors er forberedt på slike situasjoner og kan aksjonere raskt med bakkemannskaper når redningshelikopter ikke når frem, mener han.

Birger er selv full av beundring og svært takknemlig for hjelpen han fikk av de frivillige. - Det var en fantastisk jobb de gjorde. De kom imponerende raskt til unnsetning, de var godt organisert og veldig profesjonelle. Jeg er veldig imponert av de frivillige, fastslår han.

Som et uttrykk for sin takknemmelighet ga Birger et økonomisk bidrag til Grindaheim Røde Kors Hjelpekorps. Samtidig oppfordrer han andre til å støtte arbeidet til sin lokale Røde Kors-forening. - Jeg er veldig glad for at den frivillige redningstjenesten eksisterer, og anbefaler andre å støtte dette arbeidet. Man vet aldri når man får behov for hjelp, avslutter han.

Grindaheim Røde Kors redning båtBirger Løvland har vært på Kolledalsbreen mange ganger før. Denne gangen fikk han oppleve hvor raskt ting kan gå galt og hvor viktig rolle de frivillige mannskapene fra Røde Kors spiller i en redningsaksjon. Foto: Oddvin Almenning