Velkommen til kveldsprat 22.juni

Velkommen til kveldsprat mandag 22.juni - en møteplass for faglig påfyll, nyttig informasjon og sosialt utbytte!

Kveldsprat generell logo

Vi inviterer  Kveldsprat mandag 22.juni.

Temaet for denne kveldspraten er "et enklere foreningsliv – bruk av Korsveien og rodekors.org". Per Arne Kobbevik og Magnus Jacobsen fra Nasjonalkontoret gir oss en guidet tur på korsveien, viser etablering av arbeidsrom for trygg lagring, kobling mot Teams og bruk av rodekors.org-epost som frivillig og som Røde Kors-forening. Det blir også informasjon om Frivilligservice i Norges Røde Kors.

Bli med her: Mandag 22.juni "Korsveien og rodekors.org"

Kveldsprat er en møteplass for faglig og sosialt påfyll. Kveldsprat gjennomføres ukentlig, der vi møtes på skjermen for en prat om utvalgte Røde Kors-temaer i Teams kl. 20-21.00. Det vil også være mulig å ta opp organisasjonsrelaterte spørsmål som helst bør meldes inn i forkant av møtene. Formålet er å tilby en arena der distriktskontoret kan bistå Røde Kors-foreningene med å sikre god og effektiv drift slik at vi sammen kan produsere mer humanitær aktivitet med våre tilgjengelige ressurser.

Kveldsprat er åpent for alle tillitsvalgte, ledere og frivillige i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det skal ikke være en offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan for Røde Kors i Innlandet – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal kun være et supplement til annen etablert oppfølging vi har ovenfor Røde Kors-foreningene i Innlandet.

Til høsten skal kveldsprat gjennomføres ukentlig med ulike temaer som bl.a. "samarbeid på tvers av foreninger", "kurs og opplæring", "før landsmøtet", "Facebook og rodekors.no", "ledelse i Røde Kors" og "rekruttering av frivillige og tillitsvalgte". Møteplan med datoer og tidspunkt kommer!

Ta kontakt med Even Strømman for spørsmål.

Even
Even Strømman
Organisasjonsrådgiver
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066

 

Vel møtt!