Bilde av en dekorasjon med teksten "landsmøte"

Landsmøtet 2020 blir heldigitalt!

Landsstyret bestemte torsdag 3.september i et ekstraordinært møte at Landsmøtet 2020 gjennomføres heldigitalt. Ny påmeldingsfrist 11. september!

Landsmøtet 2020 gjennomføres digitalt. Dermed deltar alle delegater separat med egen enhet (PC/MAC, nettbrett). Det er kun delegater som trenger å melde seg på til landsmøtet. Delegater som allerede er påmeldt trenger ikke å gjøre noe med sin påmelding. Observatører følger møtet via en lenke som vi vil distribuere. Deltakelse digitalt vil være kostnadsfritt. Dersom du har mottatt faktura vedr. landsmøtet kan du se bort i fra denne.

NB! Ettersom dette kan medføre endringer i hvem som har mulighet til å delta har vi nå utvidet påmeldingsfristen på rodekors.no/landsmote til 11. september.

Delegasjonssamling for Innlandet

Det er inviterert til delegasjonssamling for Hedmark- og Oppland Røde Kors på Teams onsdag 9. september. Vi minner om at de som melder seg på digitalt landsmøte innen 11.september også er invitert til å delta på denne delegasjonssamlingen. Les mer om samlingen her!

Mer om digitalt Landsmøte 2020

Hva slags system bruker vi
Vi vil finne et passende møteverktøy som tillater interaksjon fra samtlige deltakere, samt et digitalt voteringssytem for avstemming.

Hvordan trener vi på forhånd
1. Vi setter opp egne opplæringskurs/møter i forkant
2. Vi gjør tester med alle på lyd, kamera, strømtilkobling og internett
3. Vi går igjennom alt på delegasjonsmøtene

Teknisk support:
Vi vil sørge for at det er tilgjengelig brukerstøtte i erioden 4. sept. til 3. okt for trening og opplæring - og selvsagt under selve landsmøtet

Landsmøtet er vårt øverste beslutningsorgan. Derfor ønsker vi så mange delegater som mulig.
Delegatene er:
 
- lokalforeningsledere
- distriktsledere
- distriktsrådsledere
- landsrådene
- landsstyret
 
Delegatene er de som har stemmerett. Lokalforeningene kan ta med én observatør i tillegg per delegat. Det tillates én observatør per distrikt. Observatører har ikke stemmerett
 
For å se en hilsen fra presidenten og distriktsleder fra Norges Varemesse, klikk her: https://youtu.be/6N5XV3diOxk

Ny påmeldingsfrist er 11. september

Priser
Deltakelse digitalt er kostnadsfritt

Avmelding og endring
Avmelding/endring sendes på e-post til espen.ostvold.rolla@redcross.no

Landsmøteguide
Her vil vi etter hvert legge ut et informasjonshefte som landsmøtet for å gjøre alle delegater og observatører best mulig forberedt. Denne kan også gås igjennom på delegasjonsmøtene i forkant. Sakspapirene tilgjengeliggjøres 4 uker før landsmøtet. 

Hvordan har vi informert? 
Vi har tidligere erfart at ved å sende e-post kun til én leders e-postadresse eller til foreningers e-postadresse så er det risiko for at to ting oppstår. Det ene er at e-posten ikke blir lest, havner i søppelpost eller pga. andre utfordringer ikke når frem og dermed blir ikke informasjonen delt eller videresendt. Det andre er at vi opplever at ikke alle har oppdatert informasjon til en hver tid i Diba, derfor får vi feilmelding når vi sender ut eller kan risikere å sende til en adresse som ikke tar det videre.

Derfor ville vi gå bredt ut med info denne gangen. Det er slik at mange som satt som ledere tidligere, ikke lenger er det og vi vet at dette også forandrer seg nå frem mot påmeldingsfristen 30. juni, gjennom valg på årsmøter osv.  Vi har heller ingen oversikt over hvem foreningene vil sende som observatør. Nå får alle muligheten til å områ seg og snakke om dette på årsmøtet, fordi vi vet at informasjonen har nådd bredt ut. Vi har hentet ut data fra Diba over alle verv for å nå bredt ut med informasjon og påmelding. Det var ikke aktuelt å sende ut noe informasjon per post pga. klimavennlig fokus for landsmøtet.

Det er ikke hemmelig dette som har gått ut, all info på rodekors.no/landsmote ligger tilgjengelig ute åpent for alle. Vi ønsker ingen barriere eller flaskehals som gjør veien til info eller påmelding vanskelig.

3. mars gikk det ut sms og det gikk ut e-post til både rodekors.org-adresser og de andre e-postadressene de med verv har registrert.
Vi sendte også ut e-post til distriktene via Ukenytt fredag 6. mars. I tillegg har vi spredt info via Korsveien og egen intern kommunikasjonskanal for ansatte som heter Workplace.

Vi sendte også ut informasjon bredt ut etter landsstyretmøtet i juni, via sms, e-post og på Korsveien til alle med registrerte verv i Røde Kors.