Ønsketreet_top

Ønsketreet - hjerter som gleder

Hvert år gjør mange frivillige en stor innsats for å glede andre til jul. Ved hjelp av ønsketreet vil mange barn som lever under økonomisk vanskelige kår, få oppfylt et julegaveønske. 

Røde Kors er opptatt av at julen skal handle om glede, raushet og medmenneskelighet. I førjulstiden samarbeider flere foreninger i Oppland Røde Kors med handelsstand og hjelpeapparatet om ønsketreet. Ikke et helt vanlig juletre, men et tre som gleder mange hundre barn og unge som fortjener det. 

Ønsketreet fylles med røde hjerter fra starten av desember tl noen dager før jul. Frivillige gjør alt de kan for å hjelpe familier med lavinntekt, enslige mindreårige og de som kanskje ikke har noen å feire jul sammen med. 

Formålet med ønsketreet er å glede barn som lever under økonomisk vanskelige kår. Barn skal glede seg til jul og ha forhåpninger om gaver under treet. Slik er det ikke for alle. Vi håper på mange gavmilde mennesker oppsøker et ønsketre og oppfyller et gaveønske. Målet er at alle ønskene skal bli oppfylt.

Hvordan fungerer det?

Familiene det gjelder registrerer sitt ønske via det lokale hjelpeapparatet. Det vil si NAV, helsestasjonen, barnevernstjenesten eller lignende.

Mottatte ønsker anonymiseres, skrives på et rødt hjerte og henges opp på ønsketreet. Du som vil glede et barn tar med deg et rødt hjerte, kjøper gaven og leverer til den aktøren som har ansvaret for ønsketreet der det er plassert. Viktig at du leverer det røde hjertet sammen med gaven. Da sikrer vi at den kommer frem til riktig mottaker. 

Vi henger opp et grønt hjerte på treet for hvert oppfylte ønske. 

Hvor finner jeg et ønsketre?

 

- Gjøvik, CC Gjøvik: åpning 13.november (til 16.des)

- Lillehammer, Strandtorget: åpning 18.november (til 18.des)

 

Vi ønsker alle en god førhjulstid! Sammen kan vi gjøre en forskjell for de som trenger det mest <3