Bilde av Knut Anders Sørlien

Oppland Røde Kors spisser beredskapen

Flere kommuner i Oppland har tatt kontakt med Røde Kors, som er klare til å bistå i mulige nødsituasjoner som følge av ekstremværet Gyda.

I møte med fylkesberedskapsrådet

I går deltok Oppland Røde Kors i fylkesberedskapsrådet. Der orienterte våre representanter både fylkeskommunen og kommunene om hvordan Røde Kors rigges internt for å være best mulig forberedt til å håndtere mulige krisesituasjoner som kan oppstå som følge av ekstremværet Gyda.

Det er sendt ut farevarsel på oransje nivå for økt fare for flom, jord- og sørpeskred i deler av Innlandet. Oransje nivå gjelder for nordvestlige deler av Innlandet fylke (NVE) fra i dag. Spesielt Nord-Gudbrandsdalen og Valdres ser ut til å bli berørt. Det er forventet flere skredhendelser i disse områdene.

Kommunene oppfordres til å ta kontakt

- Vi oppfordret kommunene til å ta kontakt ved behov for bistand. Våre mannskaper er klare til å rykke ut på kort varsel og er forberedt på ulike hendelser som kan inntreffe som en konsekvens av Gyda. Vi har også informert om at det er et tett samarbeid mellom våre lokale hjelpekorps. Dersom enkelte kommuner skulle bli rammet ekstra hardt er vi alltid forberedt på å hjelpe hverandre på tvers av kommunegrensene, forteller Knut Anders Saglien, operativ leder i Oppland Røde Kors.

Det er også varslet internt i Oppland Røde Kors. Hjelpekorpsene i distriktet mobiliserer derfor litt ekstra og sørger for at både utstyr og mannskaper klare til å bistå i eventuelle nødsituasjoner.

- Noen kommuner har allerede tatt kontakt med våre lokale hjelpekorps for å gjøre avtaler og legge en plan ut ifra ulike scenarioer. Bortfall av strøm, mobilnett og begrenset fremkommelighet er noen av de aktuelle konsekvensene vi er forberedt på, sier Saglien.

Følg med på farevarsler

Røde Kors oppfordrer alle til å tilpasse aktivitet og ferdsel etter værforholdene. Følg med på med på oppdaterte farevarsler på Varsom - naturfarevarsel fra NVE og MET

Bildetekst: Knut Anders Saglien, operativ leder Oppland Røde Kors.
Foto: Helene Hovden, GD