Image (25)

Mange Røde Kors-opplevelser for barn og familier

Oppland Røde Kors har også i sommer gjennomført en rekke sommeraktiviteter i vår region av Innlandet.

Aktiviteter for mange
Gjennom sommeren arrangerte Oppland Røde Kors hele 40 døgn med aktivitet hvor mange av de var med overnattinger. Oppland Røde Kors tilrettela for og/ eller arrangerte sommeraktiviteter for til sammen mellom 1000-1500 barn/ unge/deres familier. Dette er flere enn tilsvarende tall for 2021.

Image (16) (1).jpg

Fantastiske frivillige
Over 40 frivillige har brukt av sin fritid og ferie på å gjennomføre aktivitetene på en trygg og morsom måte for alle deltakere. Mange av de frivillige bruker av verdifull tid med feriedager og avspaseringsdager for å bidra som frivillig under Ferie for alle, Barnas Røde Kors eller annen sommeraktivitet.
Flere av de frivillige er skoleelever og studenter. Røde Kors ser viktige kvaliteter i våre frivillige; de er ansvarsfulle, de forholder seg til ferieleder men tar likevel ansvar og flere av de frivillige har selv vært deltakere på Ferie for alle. Mangfoldet i kulturell bakgrunn, språk, oppvekst, alder og kjønn samt egenskaper og interesser, er stort. Det er veldig fint.

21 år!
Ferie for alle har gjennomført ferietilbud i 21 år i Oppland, og det er hyggelig å tenke på alle som har fått gode sommeropplevelser.  Sommeren 2022 var det i Oppland over 445 søkere til to forskjellige ferieopphold som ble arrangert på henholdsvis Leirstedet Brennabu i Valdres og Eidene på Tjøme. I tillegg hadde Oppland Røde Kors to feriedager etter støtte fra Gjensidigestiftelsen.
Søknadene kommer fra 20 av 27 kommuner i Oppland. Av de 115 familiene som det ble søkt for, fikk 28 et sommerferieopphold og 60 familier fra disse søknadene et tilbud om feriedag. Oppland Røde Kors har tatt imot 90 gjester til sammen på ferieleirene i sommer.

Et spennende og sosialt opplegg
Familiene som var gjester, fikk oppleve mange spennende aktiviteter. For en del av barna var dette en ny opplevelse. Flere av foreldrene har fortalt at de opplevde at barna fikk mange gode og spennende opplevelser i trygge rammer. Akkurat slik Ferie for alle skal være. Kanopadling, zipline, vannaktiviteter, båttur, balanse og klatreløyper, strandliv og pil og bue er noen av aktivitetene barna og foreldrene har kunnet oppleve på leirstedene.

Image (8).jpg

Ekstratilbud om feriedag
Med midler fra Gjensidigestiftelsen har Oppland Røde Kors hatt muligheten til å kunne gi flere familier en sommerglede. Lokalforeninger som Redalen, Øyer- Tretten og Sør- Fron har hatt lokale aktiviteter gjennom hele sommeren, takket være disse midlene. Røde Kors inngår også i samarbeid med ulike kommunale instanser som barneverntjenester, frivillighetssentraler, flyktningetjenester og NAV.
Feriedager arrangert av Oppland Røde Kors har vært gjennomført i Brimiskogen Klatrepark og på, Hunderfossen Eventyrpark, hvor også ukrainere ble bedt med fra Hovda akuttmottak og Østre Toten.
Ved å kunne gi familier sommergleder på denne måten favnet vi også de vi fikk tilbakemelding om at de pga. jobb, sommerjobber osv. ikke hadde mulighet til å søke/ delta på et sommeropphold gjennom Røde Kors med flere overnattinger, ved å tilby en feriedag.

Image (11) (1).jpg

Barnas Røde Kors og andre sommeraktiviteter gjennom Røde Kors
I Oppland har Barnas Røde Kors (BARK) og andre lokalforeninger gitt sommeraktivitetstilbud til en mengde barn i form av leir, aktivitetsdager, turer og friluftsaktiviteter, arrangert transport til allerede planlagte arrangement eller aktiviteter og andre sommeropplevelser. Målet er å gi flest mulig barn i distriktet som lever i levekår som er preget av langvarig familiefattigdom eller andre utfordringer, en god sommeropplevelse. Det har i tillegg og nytt av året, muligheter til å lønne ungdommer Røde Kors er i kontakt med, slik at de kan ha sommerjobb og tjene seg litt penger.
Alt i alt, svært gode tilbakemeldinger fra frivillige og gjester under Ferie for alle sommer-oppholdene, og gode tilbakemeldinger fra kommunale instanser gjennom innsatsen Røde Kors gjør. Røde Kors får positive tilbakemeldinger om at vi ser mange av de som synes fattigdom som tema er tabu og at vi bidrar på en måte som er nyttig for barna både på kort og lang sikt.

Noen av sommerens historier;
Røde kors kjenner viktigheten av å kunne komme tilbake til venner, familie, skole eller hverdagen å kunne kjent på mestring, glede, samhold og mestring. Å kunne oppleve noe nytt, få nye venner, se mamma og pappa le mer og krangle mindre og kunne få mat og dessert servert på bordet, laget av noen andre og spis så mye du vil.
For oss er sommerens beste historie vanskelig å plukke ut. Det er alt fra glede over god mat, akuttmottak som ringer oss å sier at ingen beboere har vært så glade det siste halvåret etter ankomst fra Ukraina som etter en dag på Hunderfossen med lek, moro og god mat .
Glede i øynene til barn som opplever nye ting, mestrer, er i trygge omgivelser og ikke minst gjør spennende ting sammen med familien sin og med aktive foreldre.
Barnas Røde Kors vektlegger det mange tar som en selvfølge- speilegg med bacon, festmåltid med spekemat og rømmegrøt og å lage aktiviteter av en presenning og en zaloflaske. 
Image (27).jpg

Vi hadde også med oss en familie som de senere årene hadde opplevd fall i inntekt, status og hjelpebehov og beskrev tydelig hvordan deres opplevelse var, hvordan de verdsatte Røde Kors sin aktivitet, holdninger og nøytralitet i bla. at vi ikke merker bussene våre. «Ville føltes som om jeg ventet på fattigbussen» sa far og beskrev at han da sannsynligvis av skam ikke hadde mestret å gå om bord.
Vi har frivillige som opplever at det gir så mye tilbake det å kunne formidle glede av å være ute, gjøre aktiviteter sammen med familie eller andre barn som betyr mer enn andre opplevelser. Vi har frivillige som bor oppå hverandre uten å kjenne hverandre eller som utfyller hverandre på en måte som er beundringsverdig. Du har de initiativrike, den sporty, den omsorgsfulle, den tilbakeholdende, den ansvarsfulle og den praktiske.

Tekst:
Bente Hallingstad, rådgiver oppvekst og organisasjon, Røde Kors Innlandet.